Posts in admin

Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en […]
De subsidieregeling SLIM (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In MKB-ondernemingen heeft als doel om werkgevers in het […]
Scholen voor Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs krijgen in het schooljaar 2020-2021 extra subsidie voor de […]
Deze regeling is bedoeld voor de aanpak van leerlingendaling in het voortgezet onderwijs. Voor deze regeling […]
De landelijke aanpak van het lerarentekort staat ondertussen niet stil. De lerarenopleidingen spelen hierin een cruciale […]
Een watertap op een schoolplein is praktisch en lekker voor leerlingen. Vooral met warm weer is […]
Leonie Rutten is een deskundige partner welke organisaties & medewerkers ondersteunt bij hun persoonlijke ontwikkeling, loopbaanontwikkeling, […]
Het Ministerie OCW stelt aan scholen subsidie beschikbaar voor het aanbieden van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s aan […]
Komend weekend is op NPO 2 de documentaire ‘IK BIN PRO’ te zien van Omrop Fryslân. […]