Subsidieregeling SLIM

De subsidie, waarmee u duurzame ontwikkeling van uw werknemers kunt financieren!

Doel van de regeling

Het doel van de Subsidieregeling SLIM regeling is om werkgevers in het MKB te stimuleren om meer in te zetten op een leven lang ontwikkelen van medewerkers binnen de organisatie. Door de SLIM subsidie wordt een bijdrage geleverd aan initiatieven die hieraan bijdragen. Voor de periode 2020 t/m 2024 is jaarlijks € 48 miljoen aan subsidie beschikbaar.

Goed om te weten

 • Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden in het MKB, individuele werkgevers in het MKB en door grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreactiesector
 • De subsidiabele kosten zijn externe kosten tbv de uitvoering van activiteiten, loonkosten intern personeel, verhoging van de kosten met een toeslag van 15% ter dekking van alle overige kosten
 • De aanvraag bestaat uit een activiteitenplan en een sluitende begroting

Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verstrekt voor de volgende initiatieven:

 • Doorlichting van de onderneming gericht op de scholingsbehoefte (resultaat: opleidings- en ontwikkelplan)
 • Verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladvies tbv de onderneming of samenwerkingsverband
 • Begeleiding bij het ontwikkelen/invoeren van een methode in de onderneming die personeel stimuleert kennis, vaardigheden en beroeps-houding verder te ontwikkelen tijdens het werk
 • Aanbieden van praktijkleerplaatsen t.b.v. een beroepsopleiding in de derde leerweg (geen BOL of BBL opleiding)

Projectadministratie en verantwoording

De aanvrager moet een controleerbare projectadministratie bijhouden die inzicht geeft in de uitgevoerde activiteiten en de gemaakte kosten. De projectadministratie moet voldoen aan de Subsidieregeling SLIM en de bijbehorende Handleiding Projectadministratie. Na afloop van het project vindt de subsidieverantwoording plaats dmv de einddeclaratie. Bij subsidies hoger dan € 125.000 moet een accountantsverklaring worden meegestuurd. Let op: Indien de realisatie lager dan 60% is wordt het subsidiebedrag op nihil vastgesteld.

Uitleg per doelgroep

SLIM subsidie kan worden aangevraagd door drie doelgroepen, per doelgroep gelden de onderstaande voorwaarden:

Samenwerkingsverbanden in het MKB

Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 2 MKB ondernemingen evt. aangevuld met een brancheorganisatie, O&O fonds, onderwijsinstelling, werkgever- of werknemersorganisatie, etc.

 • Aanvraagtijdvak: jaarlijks van april t/m juni
 • Subsidiebudget: € 17,5 mln per jaar
 • Maximale subsidie: € 0,5 mln per aanvraag (per partner max. € 0,2 mln, landbouw max. € 20.000)
 • Subsidiepercentage: 60%
 • Projectperiode: maximaal 24 maanden
 • Overschrijving: behandeling o.b.v. loting

Individuele werkgevers in het MKB

 • Aanvraagtijdvak: jaarlijks in maart, 1e tijdvak en september, 2e tijdvak
 • Subsidiebudget: € 29,5 mln per jaar
 • Maximale subsidie: € 25.000 per aanvraag (landbouw max. € 20.000)
 • Subsidiepercentage: 60% (kleine bedrijven tot 50 medewerkers 80%)
 • Projectperiode: maximaal 12 maanden
 • Overschrijding: behandeling obv loting


Grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector

 • Aanvraagtijdvak: jaarlijks van april t/m juni
 • Subsidiebudget: € 1,2 mln per jaar
 • Maximale subsidie: € 0,2 mln per aanvraag (landbouw max. € 20.000)
 • Subsidiepercentage: 60%
 • Projectperiode: maximaal 24 maanden
 • Overschrijding: behandeling obv loting

De voordelen van Aavas subsidieadvies

Aavas werkt op basis van ‘no-cure / no pay’, hierdoor loopt u geen financieel risico

Eenduidige administratie, omdat alle partners dezelfde formats gebruiken

Real time inzage in de projectvoortgang

Aavas maakt gebruik van digitale autorisatie, dit voorkomt een papieren rompslomp

Partners

Veel bedrijven streven ernaar om haar werknemers nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk te hebben en houden. Aavas heeft op het gebied van Leren en Ontwikkelen in het MKB (SLIM regeling) een aantal partners waarmee wij u in contact kunnen brengen.

Helder HRM

Contactpersoon: Marjolein Jacobs
Telfoon: 06-48178096
E-mail: marjolein@helder-hrm.nl
Web: www.helder-hrm.nl

Samen met Helder HRM biedt Aavas een totaaloplossing op het gebied van SLIM subsidie voor Leren en Ontwikkelen voor bedrijven. Zij hebben specifieke expertise in huis om binnen organisaties een leerrijke werkomgeving te creëren en het HRM-personeelsmanagement op een hoger niveau te brengen.

Helder HRM geeft helder advies en faciliteert praktische oplossingen voor de personele kant van uw organisatie. Je hebt bijvoorbeeld versterking nodig in je team, je hebt te maken met verzuim, of je moet afscheid nemen van een collega. Zaken die je goed wilt regelen, conform actuele wet- en regelgeving. Helder HRM is ook jouw rechterhand bij deze kwesties.

Lees meer >>

Rightstyle

Contactpersoon: Frans Heerink
Telfoon: 06-11342379
E-mail: frans@rightstyle.nl
Web: Frans Heerink | LinkedIn

Samen met Rightstyle biedt Aavas een totaaloplossing op het gebied van ESF subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid en SLIM subsidie voor bedrijven. Rightstyle is gespecialiseerd om organisaties te adviseren op het gebied van HR projecten. ‘Presteren met plezier’ is het uitgangspunt van Rightstyle. Met een ijzersterke klantfocus als vertrekpunt richt Rightstyle zich als generalist op de Duurzame Inzetbaarheid van uw medewerkers. Altijd opererend vanuit de totale organisatie en een gezonde exploitatie. Met de Hospitality als metafoor; de ervaring is dat medewerkers zich hierin perfect herkennen en gemakkelijk de vertaling naar de eigen werksituatie maken.

Lees meer >>

Leonie Rutten

Contactpersoon: Leonie Rutten
Telfoon: 06-22696272
E-mail: contact@leonierutten.nl
Web: www.leonierutten.nl

Samen met Leonie Rutten biedt Aavas een totaaloplossing op het gebied van ESF subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid en SLIM subsidie voor Leren en Ontwikkelen voor bedrijven. Zij heeft specifieke expertise in huis om binnen organisaties een leerrijke werkomgeving te creëren en het HRM-personeelsmanagement op een hoger niveau te brengen.

Leonie Rutten ondersteund organisaties & medewerkers bij een optimale balans tussen werk en privé, daar wordt niet alleen Leonie en uw medewerker een blijer mens van maar het resulteert ook in een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Leonie begeleidt graag anderen op een inspirerende, enthousiaste, persoonlijke en praktische manier.

Lees meer >>

Start Werk & Blijf Veilig

Contactpersoon: Luuk Oosting
Telfoon: 0593-540303
E-mail: oosting@startwerkblijfveilig.nl
Web: www.startwerkblijfveilig.nl

Samen met Start Werk en Blijf Veilig (SWB) biedt Aavas een totaaloplossing op het gebied van ESF subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid en SLIM subsidie voor bedrijven. SWB is gespecialiseerd om organisaties te adviseren op het gebied van duurzaam, gezond en veilig werken. SWB zet haar dienstverlening met name in voor scholen, zorginstellingen, SW-bedrijven en re-integratie instellingen.

Lees meer >>

Meer informatie?

Vul dan ons contactformulier in, of neem rechtstreeks contact op met:

Dennis Kingma