Doel van de regeling

De regeling heeft tot doel “het bevorderen van de toegang tot de arbeidsmarkt voor leerlingen die staan ingeschreven bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs en in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben ten behoeve van arbeidsintegratie”. Het subsidiebudget kan worden ingezet voor aanvullende begeleiding van leerlingen of het inkopen van branche erkende opleidingen en cursussen.

Doelgroep

Deelnemers aan deze projecten moeten gedurende minimaal 9 maanden les gevolgd hebben op een school voor voortgezet speciaal onderwijs danwel praktijkonderwijs.

Goed om te weten

 • Nederland is ingedeeld in 35 arbeidsmartregio’s, alle regio’s hebben een centrumgemeente die verantwoordelijk is voor het aanvragen van de subsidie
 • De subsidie kan enkel worden aangevraagd door de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio namens de regionale PRO/VSO scholen
 • De subsidie bedraagt maximaal 40% van de projectkosten


Subsidiabele activiteiten en kosten

Voor subsidie komen enkel activiteiten in aanmerking die direct zijn gericht op de bevordering van de aansluiting van het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor stagebegeleiding, praktijktraining op de school en inzet van branchegerichte opleidingen. De standaard eenheidsprijs per subsidiabele leerling bedraagt:

 • Schooljaar 2022-2023, maximumbedrag per leerling € 1.788
 • Schooljaar 2023-2024, maximumbedrag per leerling € 1.967
 • Schooljaar 2024-2025, maximumbedrag per leerling nog niet bekend


Subsidiebudget per aanvraagtijdvak

De ESF+ regeling loopt van 2021 tot en met 2027. In deze periode worden onderstaande aanvraagtijdvakken opengesteld met de genoemde maximale subsidiebudgetten.

 • Schooljaar 2022-2023, subsidiebudget € 15 miljoen
 • Schooljaren 2023-2024 en 2024-2025, subsidiebudget € 30 miljoen
 • Schooljaren 2025-2026 en 2026-2027, subsidiebudget nog niet bekend

Referenties

Aavas zet haar dienstverlening voor ESF+ pro/vso in bij o.a. onderstaande arbeidsmarktregio’s:

 • Arbeidsmarktregio Achterhoek, 11 pro/vso scholen
 • Arbeidsmarktregio Foodvalley, 6 pro/vso scholen
 • Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland, 9 pro/vso scholen
 • Arbeidsmarktregio Holland Rijnland, 3 pro/vso scholen
 • Arbeidsmarktregio Midden-Holland, 4 pro/vso scholen
 • Arbeidsmarktregio Noord Holland Noord, 14 pro/vso scholen
 • Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen, 2 pro/vso scholen
 • Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-West Veluwe, 19 pro/vso scholen
 • Arbeidsmarktregio West-Brabant, 10 pro/vso scholen
 • Arbeidsmarktregio Zuid Oost Brabant, 11 pro/vso scholen
 • Arbeidsmarktregio Helmond de Peel, 9 pro/vso scholen
 • Arbeidsmarktregio Midden-Limburg, 8 pro/vso scholen
 • Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, 13 pro/vso scholen
 • Arbeidsmarktregio Twente, 17 pro/vso scholen
 • Arbeidsmarktregio Midden-Brabant, 6 pro/vso scholen
 • Arbeidsmarktregio Noord-Limburg, 6 pro/vso scholen
 • Arbeidsmarktregio Rijk van Zwolle, 16 pro/vso scholen
 • Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland, 8 pro/vso scholen
 • Arbeidsmarktregio Drenthe, 8 pro/vso scholen

De voordelen van Aavas subsidieadvies

Begeleiding van subsidieaanvraag tot eindbeschikking

Eenduidige administratie, omdat alle partners dezelfde formats gebruiken

Aavas maakt gebruik van digitale autorisatie, dit voorkomt een papieren rompslomp

Real time inzage in de projectvoortgang

Meer informatie?

Vul dan ons contactformulier in, of neem rechtstreeks contact op met:

Dennis Kingma