ESF+ Subsidie voor Gemeenten

Gemeenten kunnen via de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio subsidie aanvragen voor projecten gericht op Actieve Inclusie (re-integratie) en Sociale Inclusie (sociale activering) van hun inwoners. Voor beide onderdelen moet een afzonderlijke aanvraag worden ingediend.

Doel van de regeling

Het project Actieve Inclusie heeft tot doel “het bevorderen van toegang tot werk door middel van het vergroten van mogelijkheden tot arbeidsinpassing”. Het subsidiebudget kan worden ingezet als aanvulling op het participatiebudget.

Het project Sociale Inclusie heeft tot doel “het vergroten van mogelijkheden tot maatschappelijke participatie op het gebied van wonen, financiën, lichamelijke en psychische gezondheid, taal en cultuur, digitale vaardigheden en zorg”.

Doelgroep

Deelnemers aan deze projecten moeten behoren tot minimaal één van onderstaande doelgroepen:

 • Jongeren tot en met 27 jaar
 • Niet-uitkeringsgerechtigden
 • Arbeidsbelemmerden
 • Personen met een uitkering
 • Vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven
 • Werkenden

Goed om te weten

 • Nederland is ingedeeld in 35 arbeidsmartregio’s, alle regio’s hebben een centrumgemeente die verantwoordelijk is voor het aanvragen van de subsidie
 • De subsidie kan enkel worden aangevraagd door de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio waar uw gemeente onder valt
 • De subsidie bedraagt maximaal 40% van de projectkosten

Subsidiabele kosten

 • Loonkosten van medewerkers gericht op projectactiviteiten, vermeerderd met een opslag van 40% ter dekking van de overige kosten
 • Externe kosten
 • Kosten voor opleidingsvouchers
 • Kosten voor plaatsingssubsidies (alleen binnen het project Actieve Inclusie)

Subsidiebudget per aanvraagtijdvak

De ESF+ regeling loopt van 2021 tot en met 2027. In deze periode worden onderstaande aanvraagtijdvakken opengesteld met de genoemde maximale subsidiebudgetten per aanvraagtijdvak: 

Onderdeel Actieve Inclusie

 • Aanvraagtijdvak 2022, subsidiebudget € 42 miljoen
 • Aanvraagtijdvak 2024, subsidiebudget € 60 miljoen
 • Aanvraagtijdvak 2026, subsidiebudget nog niet bekend

Onderdeel Sociale Inclusie

 • Aanvraagtijdvak 2023, subsidiebudget 17,5 miljoen
 • Aanvraagtijdvak 2025, subsidiebudget nog niet bekend

De voordelen van Aavas subsidieadvies

Aavas zet haar dienstverlening voor ESF+ Actieve Inclusie en ESF+ Sociale Inclusie in bij o.a. onderstaande arbeidsmarktregio’s:

 •  Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord, centrumgemeente Alkmaar
 •  Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland, centrumgemeente Arnhem
 •  Arbeidsmarktregio Achterhoek, centrumgemeente Doetinchem
 •  Arbeidsmarktregio Drenthe, centrumgemeente Emmen
 •  Arbeidsmarktregio Midden-Holland, centrumgemeente Gouda

De voordelen van Aavas subsidieadvies

Begeleiding van subsidieaanvraag tot eindbeschikking

Eenduidige administratie, omdat alle partners dezelfde formats gebruiken

Aavas maakt gebruik van digitale autorisatie, dit voorkomt een papieren rompslomp

Real time inzage in de projectvoortgang

Meer informatie?

Vul dan ons contactformulier in, of neem rechtstreeks contact op met:

Tommy Lammerink