Doel van de regeling

Het project heeft tot doel om personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te ondersteunen in het behouden en vinden van werk door het versterken van hun arbeidsmarktpositie én om werkgevers te stimuleren om werkzoekende personen uit de doelgroep in dienst te nemen.

Doelgroep

Deelnemers aan deze projecten moeten behoren tot minimaal één van onderstaande doelgroepen:

 • Niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden
 • Personen die in een periode van drie jaar voorafgaand aan de start van hun traject een uitkering hebben gehad
 • Personen met een opleidingsniveau dat niet hoger is dan MBO-4
 • Personen waarvan het basissalaris niet meer bedraagt dan 130% van het minimumloon
 • Vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven
 • Arbeidsbelemmerden
 • Personen die zijn geregistreerd in het doelgroepenregister

Goed om te weten

 • Een aanvraag kan worden ingediend door een O&O fonds of een samenwerkingsverband
 • Een samenwerkingsverband moet minimaal bestaan uit één werknemersorganisatie, één werkgeversorganisatie en een entiteit die dient als hoofdaanvrager

Subsidiabele activiteiten en kosten 

De onderstaande activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

 • Intake en begeleidingskosten op basis van daadwerkelijke loonkosten of een maximum tarief van € 98,38
 • Scholing basisvaardigheden en/of beroepsvaardigheden tegen een tarief per deelnemer van maximaal € 34,73 per lesuur
 • Verstrekken van opleidingsvouchers
 • Uitvoeren van EVC procedures tegen een maximumtarief van € 1.240 per EVC traject
 • Loonverletkosten op basis van het wettelijk minimumloon vermeerderd met een opslag van 37,5% voor werkgeverslasten
 • Indirecte kosten worden vergoed door alle bovenstaande kosten te vermeerderen met 7%

Subsidiebudget per aanvraagtijdvak

De ESF+ regeling loopt van 2021 tot en met 2027. In deze periode worden onderstaande aanvraagtijdvakken opengesteld met de genoemde maximale subsidiebudgetten.

 • Aanvraagtijdvak 2024, subsidiebudget € 70 miljoen
 • Aanvraagtijdvak 2025, subsidiebudget nog niet bekend

Referenties

Aavas zet haar dienstverlening voor Duurzame Inzetbaarheid in bij o.a. onderstaande samenwerkingsverbanden:

 • Samenwerkingsverband regio Achterhoek, penvoerder Opijver
 • Samenwerkingsverband regio Noord Holland-Noord, penvoerder RPA 

De voordelen van Aavas subsidieadvies

Begeleiding van subsidieaanvraag tot eindbeschikking

Eenduidige administratie, omdat alle partners dezelfde formats gebruiken

U kunt gebruik maken van de helpdesk van Aavas voor al uw vragen

Door de extra controle van Aavas bent u zeker van een juiste verantwoording en dus de maximale subsidie

Meer informatie?

Vul dan ons contactformulier in, of neem rechtstreeks contact op met:

Tommy Lammerink