Subsidieregelingen

ESF+ Gemeenten

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op Actieve Inclusie (re-integratie) en Sociale Inclusie (sociale activering) van hun inwoners. Voor beide onderdelen moet een afzonderlijke aanvraag worden ingediend.

Sterk Techniek Onderwijs

VMBO scholen kunnen via de techniekregio jaarlijks gemiddeld € 100 miljoen per jaar aan subsidie ontvangen voor de versterking van het techniekonderwijs in de regio.

ESF+ PRO/VSO

PRO/VSO scholen kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op arbeidsmarkttoeleiding van de leerlingen.


Verbinding PO-VO

Het Actieplan Gelijke Kansen stelt geld beschikbaar om leerlingen te ondersteunen bij de overgang van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs.

ESF+ DI

O&O fondsen of regionale samenwerkingsverbanden tussen werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op Duurzame Inzetbaarheid.

Subsidieregeling SLIM

Werkgevers in het MKB kunnen subsidie aanvragen om in te zetten op een leven lang ontwikkelen van medewerkers binnen de organisatie.

Over Aavas

uw subsidiespecialist op het gebied van onderwijs en arbeidsmarktbeleid

Aavas subsidieadvies is in 1998 opgericht en helpt organisaties bij het aanvragen en verantwoorden van subsidies gericht op het onderwijs en de arbeidsmarkt. Wij werken voor veel onderwijsinstellingen, gemeenten, arbeidsmarktregio’s en mkb-organisaties. Samen werken wij aan een beter arbeidsmarktbeleid in Nederland en de EU. Wij adviseren onze klanten bij het opstellen van subsidieaanvragen, de inrichting en het beheer van de projectadministratie, het opstellen van de einddeclaratie en de begeleiding bij controles door de subsidieverstrekker.

Aavas heeft ruim twintig jaar ervaring op het gebied van subsidieadvies. Onze subsidietechnische en inhoudelijke kennis van de regelingen, gecombineerd met ons grote netwerk stellen ons in staat om aanvragen op te stellen met de grootste kans op succes.

De voordelen van Aavas subsidieadvies

deskundig en betrokken personeel

Ons team heeft al meer dan 20 jaar ervaring met subsidie-verantwoording. 

heldere
communicatie

Al onze klanten krijgen een vast contactpersoon, dat zorgt voor helderheid, korte lijnen en een snelle reactietijd.

aandacht voor uw organisatie

De klant staat altijd centraal, wij vinden het belangrijk dat uw project leidend is, de inzet van subsidie passen we daarop aan.

uitstekende resultaten

Samen met onze klanten halen we het maximale uit de subsidie-mogelijkheden, door dit optimaal te benutten, verdienen wij onszelf terug.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in subsidieland?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief, deze verschijnt eens per kwartaal!


This is a success preview text.

This is a error preview text.

Hier kun je de laatste editie van onze nieuwsbrief nog eens nalezen

Onze Diensten

Wij bieden een totaalconcept voor uw subsidiebehoefte. Met onze aanpak richten wij ons op de subsidieverplichtingen, waardoor u zich volledig kan richten op de uitvoering van het project. Om voor elke klant maatwerk te kunnen leveren, bieden wij de onderstaande diensten aan.

subsidieadvies

Aavas verzorgt subsidieadvies voor projecten die zich richten op het onderwijs en de arbeidsmarkt. Onze dienstverlening bevat een totaalconcept en bestaat uit de volgende onderdelen:
Inventariseren, Beheren, Verwerven en Verantwoorden. Met deze werkwijze richten wij ons op de subsidieverplichtingen, waardoor u zich volledig kunt richten op de inhoudelijke uitvoering van uw project. Hierbij is het uiteraard mogelijk om onze werkwijze op de door u gewenste situatie af te stemmen. 

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.

subsidiescan

De hoeveelheid subsidieregelingen in Nederland en Europa blijft toenemen. Het grote aantal regelingen zorgt voor goede mogelijkheden op extra financiering, maar maakt het subsidieproces er niet eenvoudiger op. Wilt u optimaal gebruik maken van de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie? Dan kunnen wij voor u een subsidiescan uitvoeren. Op basis van een inventarisatiegesprek onderzoeken wij voor u de subsidiemogelijkheden, hierbij maken wij gebruik van onze database en actuele kennis van beschikbare subsidies en fondsen. 

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.

Referenties

aavas werkt voor veel onderwijsinstellingen, gemeenten, arbeidsmarktregio’s en mkb-organisaties
een greep uit onze opdrachtgevers

– Subsidieadvies
– Europees Sociaal Fonds
– Sterk Techniek Onderwijs

– Subsidieadvies
– Europees Sociaal Fonds
– Impuls Baankansen

– Europees Sociaal Fonds
– Cultuureducatie
– Sociale Innovatie

– Subsidieadvies
– Sterk Techniek Onderwijs
– Pilot Nieuwe Leerweg

– Subsidieadvies
– Duurzame Inzetbaarheid

– Subsidieadvies
– Europees Sociaal Fonds
– Sociale Innovatie

– Europees Sociaal Fonds
– Sociale Innovatie
– Erasmus+

– Subsidieabonnement
– Europees Sociaal Fonds
– Impuls Baankansen

– Subsidieabonnement
– Sterk Techniek Onderwijs
– Cultuureducatie

– Subsidieabonnement
– Europees Sociaal Fonds
– Cultuureducatie

– Subsidieabonnement
– Europees Sociaal Fonds
– Impuls Baankansen

– Subsidieadvies
– Europees Sociaal Fonds
– Impuls Baankansen

– Subsidieabonnement
– Doorstroom PO-VO
– Cultuureducatie

– Subsidieadvies
– Europees Sociaal Fonds
– Impuls Baankansen

– Subsidieabonnement
– Sterk Techniek Onderwijs
– Cultuureducatie

– Subsidieadvies
– Sterk Techniek Onderwijs
– Impuls Baankansen

– Subsidieadvies
– Europees Sociaal Fonds
– Impuls Baankansen

– Subsidieabonnement
– Europees Sociaal Fonds
– Sterk Techniek Onderwijs

Neem contact met ons op