Vanuit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) is € 70 miljoen beschikbaar gesteld voor scholing en begeleiding van mensen om hun kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

De subsidie is bedoeld voor mensen, die moeite hebben met het vinden of behouden van een baan. Het kan bijvoorbeeld gaan om werkzoekenden, statushouders en ontheemden uit Oekraïne, mensen zonder vervolgopleiding of mensen die een laag inkomen hebben uit werk. De projecten zijn gericht op het bieden van scholing van basis-, of beroepsvaardigheden, intake & begeleiding of het volgen van een EVC-traject.

Werkgevers kunnen subsidie krijgen voor de loonkosten als zij iemand, die een uitkering ontvangt vanuit de Participatiewet, in dienst nemen en opleiden. De subsidie mag ook gebruikt worden om mensen buiten hun werk te begeleiden, zoals hulp bij wonen, zorgen, de financiën en lichamelijke-, en psychische gezondheid.

Subsidie kan worden aangevraagd voor onderstaande activiteiten uitgevoerd door een externe opleider of begeleider:

  1. Intake en begeleiding
  2. Scholing basisvaardigheden
  3. Scholing beroepsvaardigheden
  4. EVC-procedure

De subsidie is beschikbaar voor opleidings- en ontwikkelingsfondsen of samenwerkingsverbanden in verschillende sectoren waarin werkgevers én werknemers vertegenwoordigd zijn. De subsidie kan aangevraagd worden in de periode 2 oktober 2023 tot en met 2 mei 2024. Het subsidiepercentage bedraagt 40% en de looptijd bedraagt maximaal 2 jaar. Per project dient minimaal € 200.000 en maximaal € 2.500.000 subsidie aangevraagd te worden.

De ESF specialisten van Aavas subsidieadvies helpen u graag bij het ontwikkelen van plannen, het opstellen van de aanvraag met begroting (die aansluit bij het activiteitenplan) en de financiële projectverantwoording. Neem hiervoor contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.