Tel mee met Taal is een actieprogramma voor activiteiten die laaggeletterdheid van werknemers en van ouders met naar schoolgaande kinderen moeten helpen voorkomen en verminderen. Van 1 januari tot en met 29 februari 2024 is het voor scholen, werkgevers, bibliotheken of andere organisaties die (digitale) laaggeletterdheid willen verminderen of voorkomen mogelijk om de subsidie aan te vragen.Denk hierbij aan taalcursussen, trainingen en projecten die bijdragen aan het verbeteren van de taal- en communicatievaardigheden van medewerkers.

Het aanvragen van de subsidie staat open voor een breed scala aan partijen, waaronder scholen, bedrijven, stichtingen en lokale overheden. Of je nu een klein MKB-bedrijf bent of een grote multinational, deze regeling kan jouw onderneming helpen om de effectiviteit en productiviteit van je personeel te vergroten door hen beter en zelfverzekerder te laten communiceren.

Investeren in de (taal)vaardigheden van werknemers en ouders heeft niet alleen voordelen voor deze mensen zelf, maar ook voor de werkgevers, scholen van de kinderen en de naaste omgeving. Een taalrijke omgeving thuis biedt werknemers en ouders, maar ook kinderen meer kansen omdat deze ook taalvaardiger worden. Ook leidt het vaak tot betere communicatie tussen de werkgever – werknemer, ouders – kinderen – school en tot een hogere betrokkenheid van deelnemers en de naaste omgeving.

Er zijn 2 soorten subsidie beschikbaar voor het stimuleren van de taalvaardigheden van werknemers en ouders.

  • Subsidie voor een cursus taal, rekenen voor deelnemers met een taalniveau lager dan 2F. Voor digitale vaardigheden moet het niveau lager zijn dan basisniveau 2.
  • Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van educatief partnerschap en het bevorderen van een educatief thuismilieu. Denk hierbij aan activiteiten die een meer talige thuisomgeving stimuleren. Bijvoorbeeld ondersteunen bij (voor)lezen. Of het creëren van meer betrokkenheid van ouders bij de taalontwikkeling van hun kind.

Er kan subsidie aangevraagd worden voor deelnemers in Nederland en in Caribisch Nederland. De subsidie bedraagt maximaal € 125.000 per aanvraag en vergoedt maximaal 67% van de kosten. Het maximumbedrag per deelnemer is € 1.500 voor werknemers en € 600 voor ouders. Er is deze ronde totaal ruim 5,1 miljoen subsidie beschikbaar.

Meer weten? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.