In de ESF+periode (2021-2027) wordt subsidie beschikbaar gesteld om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te ondersteunen. De doelgroepen voor de arbeidsmarktregio’s bestaan uit:

  • niet-uitkeringsgerechtigden
  • arbeidsbelemmerden
  • jongeren
  • personen met een uitkering van gemeente of UWV
  • statushouders en Oekraïense ontheemden
  • werkenden, waaronder zelfstandigen zonder personeel

De subsidie voor het tweede tijdvak kan worden aangevraagd door arbeidsmarktregio’s in de periode van 4 december 2023 tot en met 26 januari 2024. Het beschikbare budget voor het tweede tijdvak bedraagt € 60 miljoen. De regelgeving wijziging en de verdeling van de middelen over de arbeidsmarktregio’s vindt u hier.