Door de uitbraak van het Corona virus heeft de Europese Commissie een herstelfonds in het leven geroepen, dit herstelfonds heet ‘REACT-EU’. Vanuit dit herstelfonds wordt een bedrag van € 41 miljoen beschikbaar gesteld voor arbeidstoeleiding van leerlingen op PRO/VSO scholen.

Voor een efficiënte inzet van deze middelen is ervoor gekozen om de gelden toe te voegen aan de huidige ESF budgetten, die de scholen via de arbeidsmarktregio ontvangen. Dit gebeurt als volgt:

  • De huidige ESF programmaperiode 2014-2020 wordt met 2 jaar verlengd tot 2022
  • Voor het schooljaar 2020-2021 wordt de subsidie verhoogd van € 8,5 miljoen naar € 25 miljoen (dus een aanvulling van € 16,5 miljoen)
  • Voor het schooljaar 2021-2022 wordt tevens € 25 miljoen ingezet
  • De start van het ESF+ programma dat, eigenlijk in 2021 van start zou gaan, wordt uitgesteld totdat de middelen uit REACT-EU volledig zijn benut

Wilt u meer informatie over deze regeling? Neem dan contact met ons op.