In het MKB ontbreekt het regelmatig aan tijd, geld, kennis of capaciteit om zich te richten op toekomstbestendigheid van de onderneming en het op peil houden van de kennis en vaardigheden van de werkenden in de onderneming. Leven lang ontwikkelen is in het MKB dan ook minder sterk ontwikkeld dan bij grotere bedrijven.

De subsidieregeling SLIM (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In MKB-ondernemingen) heeft als  doel om werkgevers in het MKB te stimuleren om meer in te zetten op een leven lang ontwikkelen in hun organisatie. De subsidie vergoedt een deel van de projectkosten (maximaal 80% bij kleine MKB ondernemingen en 60% bij overige MKB ondernemingen). Denk hierbij aan loonkosten van interne medewerkers of inhuur van een extern deskundige bij uitvoering van de projectactiviteiten.

Naast subsidie voor initiatieven gericht op leven lang ontwikkelen van werknemers is er een maximale subsidie van € 2.700 beschikbaar voor het aanbieden van een praktijkleerplaats ten behoeve van een beroepsopleiding derde leerweg (geen BOL of BBL) bij een erkend leerbedrijf.

Het totale budget voor de aankomende aanvraagronde in maart bedraagt 15 miljoen en per MKB onderneming is maximaal € 25.000 subsidie beschikbaar. Bij overvraging van het budget vindt een loting plaats.

Samen met haar partners kan Aavas u volledig ontlasten bij uitvoering van de subsidieregeling. Lees hier meer over de regeling, de partners en de dienstverlening van Aavas.