Heeft u in het schooljaar 2020-2021 stagiaires? Vraag eenvoudig subsidie aan en start met het aanvraagformulier van 123praktijkleren.nl

De Corona crisis raakt de economie hard. En daarmee staat de beschikbaarheid van stages en leerbanen voor mbo, studenten onder druk. Dit geldt ook voor vmbo-leerlingen in een leerwerktraject en leerlingen van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs die gebruik maken van stages bij leerbedrijven.

Praktijkleren in het mbo is belangrijk voor behalen van een mbo diploma en startkwalificatie. Praktijkleren in het vmbo, pro en vso vergroot de kans om een baan te vinden na de opleiding.

Het doel van de Subsidie Praktijkleren is om bedrijven te stimuleren om een praktijkleerplek of stageplaats aan te bieden aan de scholieren. Bedrijven die een stageplaats bieden aan leerlingen kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen van maximaal € 2.700 per stageplek per schooljaar. De subsidie kan worden aangevraagd voor stageplaatsen van leerlingen van de onderwijssoorten MBO BBL, Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, VMBO BBL, VMBO Entree.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding bij de beroepspraktijkvorming in het betreffende schooljaar. Voor werkgevers die te maken hebben gehad met gedwongen sluiting sinds 16 december 2020 als gevolg van de corona-maatregelen, brengt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de weken waarin zij de leerlingen niet konden begeleiden, niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

De subsidie voor het schooljaar 2020-2021 moet uiterlijk op 1 september 2021 aangevraagd zijn. Om geen subsidie mis te lopen, adviseren wij om na de start van de stage reeds het aanmeldformulier  in te sturen !