School- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de onderwijskwaliteit. Schoolleiders en leraren vinden niet altijd tijd, budget en focus om verander- en verbeterideeën uit te werken en/of uit te voeren. Of om goede veranderingen duurzaam te borgen in de onderwijspraktijk. Zeker in tijden met alle coronamaatregelen is hier moeilijker tijd voor vrij te maken.

Vanaf 25 november is daarom de nieuwe regeling Schoolkracht van start gegaan. Het ministerie van OC&W stelt geld beschikbaar voor schoolleiders en leraren met plannen voor schoolontwikkeling en die daar op dit moment geen tijd en budget voor hebben. De regeling is een vervolg op het eerdere Schoolleiders Innovatie OntwikkelFonds (SIOF) en het LerarenOntwikkelFonds (LOF).

Schoolleiders en leraren uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs kunnen tot uiterlijk 15 januari 2021 een eenmalige impuls van maximaal €30.000 aanvragen voor schoolontwikkeling dat zich richt op minimaal één van de onderstaande thema’s:

  1. verbeteren onderwijskwaliteit
  2. omgaan met leraren- en schoolleiderstekort
  3. kansen(on)gelijkheid en
  4. digitalisering.

Neem contact met ons op indien u vragen heeft over de mogelijkheden of indien u ondersteuning wenst bij het schrijven van een succesvol plan. Aavas heeft namelijk veel scholen begeleid bij het succesvol aanvragen van de voorlopers van deze subsidie (de LOF en/of SIOF).