Het kabinet trekt nog eens 15 miljoen euro uit om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een tablet of laptop te voorzien zodat zij thuis onderwijs op afstand kunnen volgen. Met het geld kunnen zo’n 60.000 leerlingen worden ondersteund. Vanaf begin januari worden de eerste apparaten beschikbaar gesteld.

Eerder trok het kabinet al 9,3 miljoen euro uit voor devices. Daarvan werden al ruim 15.000 leerlingen geholpen.  Van een deel van dat geld worden momenteel ook nog extra apparaten aangeschaft.

Hoewel fysiek onderwijs voor het kinderen het beste is kunnen zij in de huidige situatie met een eigen laptop of tablet zo goed mogelijk afstandsonderwijs volgen. 

Scholen en gemeenten dienen eerst zelf te kijken hoe ze kunnen ondersteunen. Sivon springt bij waar dat nodig is. De eigen bijdrage van de schoolbesturen bedraagt 25 procent.

Aanvragen devices

Aanvragen kunnen vanaf dinsdag 22 december t/m vrijdag 15 januari worden ingediend bij SIVON (https://www.sivon.nl/), de ict-coöperatie van schoolbesturen. De beschikbare voorraden op de markt kunnen ertoe leiden dat er in overleg keuzes moeten worden gemaakt over eerdere of latere toedeling. Mocht er niet direct aan de volledige vraag kunnen worden voldaan, dan krijgen scholen met meer achterstandsleerlingen voorrang.