Tussen 4 januari en 30 juni 2021 kunnen scholen via de gemeente een subsidieaanvraag indienen voor de subsidieregeling Specifieke Uitkering Ventilatie op Scholen.De subsidie is bedoeld voor scholen waar ventilatie nu niet voldoet aan minimale eisen volgend uit het Bouwbesluit en Arboregelgeving. De subsidie kan worden ingezet voor maatregelen gericht op ventilatie, maar ook daarmee samenhangende ingrepen, zoals isolatie. De hoogte van subsidie is afhankelijk van het aantal leerlingen op de school en financiert maximaal 30% van de totale kosten van het totale project. Scholen kunnen de subsidie via de gemeenten aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) .