Van 1 januari tot en met 29 februari is het weer mogelijk voor scholen, kinderdagverblijven en bibliotheken om subsidie aan te vragen voor de regeling Tel mee met Taal. Tel mee met Taal is een actieprogramma voor activiteiten die laaggeletterdheid moeten helpen voorkomen en verminderen. Het dient dan te gaan om activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van de (digitale) geletterdheid van ouders.

Investeren in de (taal)vaardigheden van ouders heeft niet alleen voordelen voor de ouders zelf, maar ook voor de school of instelling. Een taalrijke omgeving thuis biedt kinderen meer kansen waardoor de kinderen zelf ook taalvaardiger worden. Ook leidt het vaak tot betere communicatie tussen de ouders en de school/ instelling en een hogere betrokkenheid van ouders. Er zijn 2 soorten subsidie beschikbaar voor het stimuleren van de taalvaardigheden van ouders.

  1. Subsidie voor een cursus taal, rekenen of digitale vaardigheden voor ouders met een taalniveau lager dan 2F;
  2. Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van educatief partnerschap en het bevorderen van een educatief thuismilieu. Denk hierbij aan activiteiten die een meer talige thuisomgeving stimuleren. Bijvoorbeeld ondersteunen bij (voor)lezen. Of het creëren van meer betrokkenheid van ouders bij de taalontwikkeling van hun kind.

Er kan subsidie aangevraagd worden voor ouders in Nederland en Caribisch Nederland. Per deelnemer is maximaal 600,- beschikbaar met een maximum van 125.000 per aanvraag. Neem contact met ons op voor meer informatie.