De provincie Overijssel komt met twee nieuwe regelingen om jongeren een goede start te kunnen geven op de arbeidsmarkt, gericht op het in dienst nemen van pas afgestudeerde jongeren in het Midden- en Kleinbedrijf en het aanbieden van stage- en leerwerkplaatsen. De provincie wil voorkomen dat jongeren de dupe worden van de crisis. Voor deze twee nieuwe regelingen stelt de provincie 1,2 miljoen euro beschikbaar.

MKB-bedrijven die een HBO- of universitair afgestudeerde jongere in dienst nemen kunnen een subsidie ontvangen van 10.000 euro. Voor het aanbieden van een stage aan een MBO-scholier kan 1.500 euro worden aangevraagd voor begeleiding. Voor begeleiding van een persoon die een beroeps begeleide leerweg (leerwerkplaats) volgt kan 5.000 euro subsidie worden aangevraagd. Subsidie kan aangevraagd worden voor maximaal 1 starter, 2 stagiaires en 2 BBL’ers. Dit mag in één aanvraag maar ook in meerdere aanvragen. Vanaf 5 januari 2021 om 09:00 kunnen aanvragen ingediend worden. Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen.

Naast deze extra steun kunnen MKB bedrijven voor het begeleiden van een persoon die een beroeps begeleide leerweg volgt ook de subsidie Praktijkleren aanvragen.