Van 1 februari tot en met 30 april is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor het versoepelen van de doorstroom van vmbo naar mbo en van vmbo naar havo. Voor sommige leerlingen is het moeilijk om door te stromen van het vmbo naar het mbo of havo. Doorstroomprogramma’s helpen deze overstap makkelijker te maken.

De doorstroomprogramma’s zijn bedoeld voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Het gaat daarbij om leerlingen met cognitieve capaciteiten gelijk aan die van hun klasgenoten maar die van huis uit minder steun ontvangen op economisch, sociaal of cultureel gebied. Door deelname aan een doorstroomprogramma krijgen zij dezelfde kansen als hun klasgenoten op een succesvolle onderwijsloopbaan.

De subsidie kan worden ingezet voor bekostiging van:
• Onderwijstijdverlenging: onderwijs tijdens de zomerperiode of andere extra tijdsinvesteringen
• Extra begeleiding en ondersteuning bij de overstap

Lees hier meer over de subsidieregeling en de voorwaarden. Neem voor meer informatie gerust contact op met één van onze subsidieadviseurs.