Subsidie Doorstroom vmbo – mbo/havo

Het Actieplan Gelijke Kansen stelt geld beschikbaar om leerlingen te ondersteunen bij hun overgang van het VMBO naar MBO of HAVO. Het programma moet leiden tot meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid van de leerlingen.

Doel van de regeling

De regeling heeft als doel om de overstap van het vmbo naar het mbo of naar de havo te versoepelen. Het programma is bedoeld voor leerlingen in het laatste leerjaar van het vmbo en het eerste leerjaar van het vervolgonderwijs (mbo/havo). Men wil leerlingen die vanuit sociaaleconomische achtergrond een achterstand opgelopen hebben extra ondersteunen om de overstap voor hen makkelijker te maken.

Goed om te weten

  • De subsidie kan worden aangevraagd door het bevoegd gezag van een vmbo-vestiging in afstemming met één of meer ROC’s, AOC’s, vakinstellingen of havo scholen.
  • Bij een aanvraag wordt subsidie aangevraagd voor twee overstapmomenten. Een aanvraag voor 2022 indienen is mogelijk van 1 februari 2022 t/m 30 april 2022. Het gaat dan om de overstapmomenten van de leerlingen voor 2022-2023 en 2023-2024.
  • In het kalenderjaar 2022 is totaal € 5,5 miljoen beschikbaar. Hiervan wordt 70% beschikbaar gesteld voor de doorstroom vmbo-mbo en 30% voor vmbo-havo.
  • Een vmbo-vestiging kan per overstapmoment € 700 per leerling aanvragen tot een maximumbedrag van € 24.500 (35 leerlingen). Voor 2 overstapmomenten betekent dit maximaal een subsidie van € 49.000 per vmbo-vestiging.


Voorwaarden

De subsidie kan worden gebruikt voor onderwijs tijdens de zomerperiode, andere extra lestijd of voor extra begeleiding en ondersteuning bij de overstap naar het mbo of de havo. Een doorstroomprogramma moet zich in ieder geval richten op één of meer van de volgende activiteiten:

  • Voorbereiden op de gevraagde werkhouding in het mbo of havo, bijv. door reflectie op de eigen rol en vaardigheden. Daarbij begeleiden bij het verbeteren van studievaardigheden zoals de ontwikkeling van leerstrategie en leren plannen en organiseren van de leeractiviteiten.
  • Persoonlijke begeleiding en coaching rondom en tijdens de overgang.
  • Het leren benutten van netwerken of hulpbronnen uit de omgeving.
  • Daarnaast kan aandacht worden besteed aan het vakinhoudelijk bijspijkeren op onderdelen van een vak (bijvoorbeeld onderdelen van wiskunde die in het vmbo niet zijn behandeld maar wel in havo aan bod komen) en training en coaching van leraren, begeleiders, medeleerlingen, etc. die als begeleider of coach worden ingezet.

De voordelen van Aavas subsidieadvies

Door de extra controle van Aavas bent u zeker van een juiste verantwoording en dus de maximale subsidie

Aavas werkt op basis van ‘no-cure / no pay’, hierdoor loopt u geen financieel risico

U kunt gebruik maken van de helpdesk van Aavas voor al uw vragen

Heldere communicatie

Meer informatie?

Vul dan ons contactformulier in, of neem rechtstreeks contact op met:

Dennis Kingma