ESF+ Subsidie voor Gemeenten

Gemeenten, pro/vso scholen en arbeidsmarktregio’s kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op (re)integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en sociale activering.

Doel van de regeling

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die de aanvrager maakt voor de begeleiding, opleiding en training van de deelnemers. De subsidie kan worden ingezet voor de volgende doelen:

 • Het ondersteunen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie
 • Het bevorderen van sociale innovatie, gelijke kansen en non-discriminatie
 • Het ondersteunen van de doelgroep ‘meest behoeftigen’ via voedselhulp

Doelgroep

De doelgroep voor de ESF+ regeling is:

 • Leerlingen van het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs
 • Werkzoekenden (zowel met als zonder uitkering)
 • Kwetsbare werkenden (o.a. flexkrachten)
 • ZZP’ers en Oekraïense ontheemden

Goed om te weten

 • De subsidie kan worden aangevraagd door de 35 arbeidsmarktregio’s en scholen voor Praktijkonderwijs (PRO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
 • De subsidieaanvraag moet altijd via de centrumgemeente van de betreffende arbeidsmarktregio worden ingediend.
 • De subsidie bedraagt maximaal 40% van de projectkosten.

Subsidiebudget

 • Het totale beschikbare budget voor de programmaperiode 2021-2027 is € 413 miljoen. Het budget wordt toegekend in verschillende aanvraagtijdvakken.
 • De subsidiabele kosten bestaan uit personeelskoten voor directe activiteiten en een flatrate van 40% van deze kosten ter dekking van alle overige kosten voor het project. 
 • Voor een aantal projectactiviteiten (o.a. pro/vso scholen) is er sprake van een zogenaamde standaardkostprijs per deelnemer.

Onderdelen van de regeling

De subsidieregeling ESF+ bestaat uit drie verschillende onderdelen, waarvoor de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio een separate subsidieaanvraag voor kan indienen, dit zijn: 

Onderdeel PRO/VSO

 • Elk schooljaar kunnen de samenwerkende scholen uit een arbeidsmarktregio subsidie aanvragen voor aanvullende begeleiding van leerlingen
 • Het eerste aanvraagtijdvak van de ESF+ regeling is 16-05-2022 t/m 01-07-2022
 • Het beschikbare subsidiebedrag voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt € 15 miljoen


Onderdeel Gemeenten

 • Samenwerkende gemeenten uit een arbeidsmarktregio kunnen subsidie aanvragen voor extra begeleiding van de doelgroep (zie boven)
 • Het eerste aanvraagtijdvak van de ESF+ regeling is 03-10-2022 t/m 15-12-2022
 • Het beschikbare subsidiebedrag voor dit aanvraagtijdvak bedraagt € 42 miljoen


Onderdeel Actieve Inclusie

 • Een arbeidsmarktregio kan subsidie aanvragen voor een project gericht op sociale activering/actieve inclusie
 • Het eerste aanvraagtijdvak van de ESF+ regeling wordt medio 2023 opengesteld

De exacte invulling van de regeling en het beschikbare budget wordt nog bekendgemaakt

De voordelen van Aavas subsidieadvies

Begeleiding van subsidieaanvraag tot eindbeschikking

Eenduidige administratie, omdat alle partners dezelfde formats gebruiken

Aavas maakt gebruik van digitale autorisatie, dit voorkomt een papieren rompslomp

Real time inzage in de projectvoortgang

Meer informatie?

Vul dan ons contactformulier in, of neem rechtstreeks contact op met:

Tommy Lammerink