Subsidieregeling Europees Sociaal Fonds

Gemeenten, pro/vso scholen en arbeidsmarktregio’s kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op (re)integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doel van de regeling

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die de aanvrager maakt voor de begeleiding, opleiding en training van de deelnemers. De subsidie kan worden ingezet voor de volgende doelgroepen:

 • Leerlingen van het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs
 • Jongeren t/m 27 jaar
 • 50-plussers met een uitkering
 • Personen die langer dan 6 maanden een uitkering hebben
 • Niet-uitkeringsontvangers (Nuggers)
 • Arbeidsbelemmerden

Vluchtelingen (statushouders)

Goed om te weten

 • De subsidie kan worden aangevraagd door de 35 arbeidsmarktregio’s en scholen voor Praktijkonderwijs (PRO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
 • De subsidieaanvraag moet altijd via de centrumgemeente van de betreffende arbeidsmarktregio worden ingediend.
 • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten.

Subsidiebudget

 • Het totale beschikbare budget voor de programmaperiode 2014-2020 is € 420 miljoen. Het budget wordt toegekend in verschillende aanvraagtijdvakken.
 • Momenteel is deze subsidieregeling gesloten voor het indienen van aanvragen. Vanaf 2021 kan de subsidie weer worden aangevraagd.
 • De subsidiabele kosten bestaan uit personeelskoten voor directe activiteiten, kosten voor coördinatie en administratie en een flatrate van 40% van deze kosten ter dekking van alle overige kosten voor het project.

Onderdelen van de regeling

De subsidieregeling Europees Sociaal Fonds kent verschillende onderdelen, dit zijn:

Onderdeel PRO/VSO

 • Elk schooljaar kunnen de samenwerkende scholen uit een arbeidsmarktregio subsidie aanvragen voor aanvullende begeleiding van leerlingen
 • Het meest recente aanvraagtijdvak was geopend van 1 juni t/m 31 juli 2020
 • Het beschikbare subsidiebedrag voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt € 8 miljoen

Onderdeel Gemeenten

 • Samenwerkende gemeenten uit een arbeidsmarktregio kunnen subsidie aanvragen voor extra begeleiding van de doelgroep (zie boven)
 • Het meest recente aanvraagtijdvak was geopend van 1 mei 2016 t/m 31 januari 2017
 • Het beschikbare subsidiebedrag voor dit aanvraagtijdvak bedraagt € 116 miljoen

Onderdeel SITS

 • Een arbeidsmarktregio kan subsidie aanvragen voor een project gericht op Sociale Innovatie en/of Transnationale Samenwerking
 • Het meest recente aanvraagtijdvak was geopend van 1 juni 2015 t/m 31 december 2019
 • Het beschikbare subsidiebedrag voor dit aanvraagtijdvak bedraagt € 7 miljoen

De voordelen van Aavas subsidieadvies

Begeleiding van subsidieaanvraag tot eindbeschikking

Eenduidige administratie, omdat alle partners dezelfde formats gebruiken

Aavas maakt gebruik van digitale autorisatie, dit voorkomt een papieren rompslomp

Real time inzage in de projectvoortgang

Meer informatie?

Vul dan ons contactformulier in, of neem rechtstreeks contact op met:

Tommy Lammerink