Subsidieregeling Cultuureducatie

Wilt u het cultuuronderwijs in PRO, VSO of het VMBO verstevigen? Vraag dan nu de Subsidie Cultuureducatie aan!

Samenvatting

Er is behoefte aan meer en beter passende cultuureducatieve activiteiten voor leerlingen van het vmbo, vso en pro en aan meer deskundigheid bij medewerkers van scholen en culturele instellingen op het gebied van cultuureducatie voor deze leerlingen. Men wil daarom dat scholen en culturele instellingen voldoende ruimte nemen om elkaars taal te leren spreken, elkaars behoeftes te inventariseren en elkaars expertise te benutten.

Doel van de regeling en aanvrager

De Subsidieregeling heeft als doel het in samenwerking met een culturele instelling versterken en verankeren van cultuureducatie in het lesprogramma op scholen voor VMBO, VSO of PRO. Subsidie kan aangevraagd worden door een culturele instelling zonder winstoogmerk voor cultuureducatieve projecten binnen 3 verschillende fases. Alle fases hebben een eigen inhoud, criteria, budget en aanvraagperiode.

De 3 fases in het kort

Fase 1 –
Kennismaken en uitproberen

Voor scholen en culturele instellingen om met elkaar kennis te maken en samen te leren over wat wel en niet werkt bij het vormgeven van cultuureducatie vanuit de wensen van de leerling.

 • Aanvragen mogelijk van 15 september 2021 t/m 28 maart 2024.
 • Looptijd van het project bedraagt maximaal 1 jaar
 • Totale subsidiebudget bedraagt       1,5 miljoen
 • Per project is tussen de € 10.000 en    € 25.000 beschikbaar
 • Het subsidiepercentage bedraagt 65%
 • De onderwijsinstelling draagt ook financiële middelen bij


Fase 2 –
Samen Ontwikkelen

Fase gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuureducatieve- activiteiten die passen bij leerlingen van vmbo, vso en pro waarmee het creatief vermogen van de leerlingen bevorderd wordt. Zo ontstaat er een meer geschikt cultuureducatief aanbod op school.

 • Aanvragen mogelijk van 15 september 2021 t/m 28 maart 2024.
 • Looptijd van het project bedraagt maximaal 3 jaar waarvan minimaal 2 jaar activiteiten met leerlingen bevatten
 • Totale subsidiebudget bedraagt 5,5 miljoen
 • Per project is tussen de € 25.000 en € 80.000 beschikbaar
 • Het subsidiepercentage bedraagt 65%
 • De onderwijsinstelling draagt ook financiële middelen bij


fase 3 –
Resultaten verduurzamen

Deze fase is gericht op het verbreden van een bestaand project met minstens drie verschillende scholen.

 • Aanvragen zijn mogelijk van 10 januari 2022 t/m 28 maart 2024
 • Looptijd van het project bedraagt maximaal 3 jaar waarvan alle jaren activiteiten met leerlingen bevatten
 • Totale subsidiebudget bedraagt 1 miljoen
 • Per project is tussen de € 25.000 en € 80.000 beschikbaar
 • Het subsidiepercentage bedraagt 50%
 • Onderwijsinstelling waarmee eerder samengewerkt is in fase 1 en 2 worden uitgesloten
 • De onderwijsinstelling draagt ook financiële middelen bij


Mogelijke activiteiten

Bij cultuureducatieve activiteiten rondom versterking van cultuureducatie kunt u denken aan:

 • Kunst, zoals muziek, dans, theater, beeldende kunst, film en fotografie
 • Cultureel erfgoed, zoals kennis over monumenten, kennis over archeologie, bezoek musea etc.
 • Gebruik van media, zoals kranten, televisie en internet
 • Creatieve industrie, zoals opera, popmuziek, mode en disign


Bij ondersteunende activiteiten rondom het project kunt u denken aan:

 • Kennismaken door de samenwerkingspartners in het kader van de bevordering van het creatief vermogen van de leerling
 • Samen cultuureducatieve activiteiten uitproberen, passend bij de leerlingen van de school
 • Ontwikkeling en uitvoering van cultuureducatie op school
 • Doorontwikkeling van een reeds ontwikkeld en succesvol project met 1 of meerdere andere scholen
 • Organisatie van deskundigheidsbevordering om duurzame uitvoering van de activiteiten te ondersteunen

Met elkaar expertise, opgedane kennis en ervaring met activiteiten delen

Subsidiabele kosten

Alleen de direct aan het project gerelateerde kosten komen voor subsidie in aanmerking, zoals:

 • Personeelskosten, de inzet van artistiek en organisatorisch personeel van zowel de school als de culturele instelling
 • Additionele huurkosten voor een repetitieruimte of podiumvoorziening
 • Buitenschoolse activiteiten, maximaal 25% van de totale kosten
 • Materiële kosten voor de aanschaf van apparatuur of instrumenten, maximaal 10% van de totale kosten
 • Onvoorziene kosten, maximaal 5% van de totale kosten
 • Vervoer, maximaal 5% van de totale kosten


Subsidieaanvraag

Benodigde stukken aanvraag

Een aanvraag wordt ingediend via de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie middels een digitaal aanvraagformulier. De aanvraag bestaat uit:

 • Het volledig ingevulde aanvraagformulier
 • Een gedegen projectplan
 • Sluitende Begroting
 • Samenwerkingsovereenkomst


Beoordeling aanvraag

De aanvraag wordt door een commissie beoordeeld. Binnen 13 weken na indiening van de aanvraag volgt de beschikking. De beoordelingscriteria zijn:

 • Inhoudelijke kwaliteit van het projectplan in relatie tot het doel van de regeling en betreffende fase
 • Mate van samenwerking tussen de culturele instelling en onderwijsinstelling
 • Mate van vastlegging van de opbrengsten van het project
 • Organisatorische kwaliteit
 • Aanvragen boven de € 25.000 worden voorgelegd aan een externe adviescommissie


De voordelen van Aavas subsidieadvies

Aavas werkt op basis van ‘no-cure / no pay’, hierdoor loopt u geen financieel risico

Door de extra controle van Aavas bent u zeker van een juiste verantwoording en dus de maximale subsidie

Begeleiding van subsidieaanvraag tot eindbeschikking

Deskundig en betrokken personeel

Meer informatie?

Vul dan ons contactformulier in, of neem rechtstreeks contact op met:

Dennis Kingma