Subsidieregeling Cultuureducatie

Wilt u het cultuuronderwijs in PRO, VSO of het VMBO verstevigen? Vraag dan nu de Subsidie Cultuureducatie aan!

Doel van de regeling

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert scholen om samen met een culturele instelling cultuureducatie te versterken en te verankeren in het lesprogramma van de school. Het subsidiebedrag bedraagt tussen € 10.000 en € 100.000 per aanvraag. De subsidieaanvraag kan zich richten op een discipline die nu nog niet aan bod komt, ook kan gewerkt worden aan een doorgaande leerlijn binnen het huidige aanbod.

Goed om te weten
 • De subsidie wordt aangevraagd door een school voor PRO, VSO of VMBO
 • Het aanvraagtijdvak is geopend van 6 januari t/m 30 oktober 2020, aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld
 • Het beschikbare budget voor de aanvraagperiode 2020 bedraagt € 2,2 miljoen
 • De subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 100.000 per project
 • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale projectkosten

De looptijd van het project bedraagt minimaal 24 maanden en maximaal 36 maanden

Mogelijke activiteiten

Bij activiteiten rondom versterking van cultuureducatie kunt u denken aan:

 • Kunst, zoals muziek, dans, theater, beeldende kunst, film en fotografie
 • Cultureel erfgoed, zoals kennis over monumenten, kennis over archeologie, bezoek musea etc.
 • Gebruik van media, zoals kranten, televisie en internet
 • Creatieve industrie, zoals opera, popmuziek, mode en design.

Subsidiabele kosten

Alleen de direct aan het project gerelateerde kosten komen voor subsidie in aanmerking, zoals:

 • Personeelskosten, de inzet van artistiek en organisatorisch personeel van zowel de school als de culturele instelling
 • Huurkosten voor een repetitieruimte of podiumvoorziening
 • Materiële kosten, voor de aanschaf van apparatuur of instrumenten
 • Onvoorziene kosten, maximaal 7% van de totale kosten
benodigde stukken aanvraag

Een aanvraag wordt ingediend via de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie middels een digitaal aanvraagformulier. De aanvraag bestaat uit:

 • Het volledig ingevulde aanvraagformulier
 • Een gedegen projectplan
 • Begroting
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • CV’s betrokken personeel
beoordeling aanvraag

De aanvraag wordt door een commissie beoordeeld. Binnen 13 weken na indiening van de aanvraag volgt de beschikking. De beoordelingscriteria zijn:

 • Inhoudelijke kwaliteit van het projectplan in relatie tot het doel van de regeling
 • Samenwerking met de culturele instelling
 • Verankering van cultuureducatie in de school en in het curriculum
 • Organisatorische kwaliteit
 • Aanvragen boven de € 25.000 worden voorgelegd aan een externe adviescommissie

De voordelen van Aavas subsidieadvies

Aavas heeft meerdere scholen succesvol ondersteund bij het schrijven van het projectplan en het opstellen van de begroting. Ook uw school kunnen we met onze opgebouwde expertise ondersteunen bij een gedegen projectaanvraag die voldoet aan alle vereisten

Door de extra controle van Aavas bent u zeker van een juiste verantwoording en dus de maximale subsidie

Aavas werkt op basis van ‘no-cure / no-pay’, hierdoor loopt u geen financieel risico

Begeleiding van subsidieaanvraag tot eindbeschikking

Deskundig en betrokken personeel

Meer informatie?

Vul dan ons  contactformulier in, of neem rechtstreeks contact op met:

Dennis Kingma