Subsidie Doorstroom PO – VO

Het Actieplan Gelijke Kansen stelt geld beschikbaar om leerlingen te ondersteunen bij hun overgang van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs.

Doel van de regeling

Leerlingen van laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoets-score gemiddeld een lager schooladvies dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders. Ook blijken leerlingen van laagopgeleide ouders minder goed te presteren in het VO. Deze subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling en verbetering van doorstroomprogramma’s van PO naar VO voor deze groep leerlingen. Door deelname aan het doorstroomprogramma vergroot deze groep haar kennis en vaardigheden.

Goed om te weten
 • De subsidie kan worden aangevraagd door het bevoegd gezag van een betrokken school in het primair of voortgezet onderwijs.
 • De hoogte van het subsidiebudget voor 2020 is vastgesteld op € 8.934.000. Per aanvraag is voor maximaal 124 deelnemers subsidie beschikbaar tot een maximumbedrag van € 124.000 (€ 1.000 per deelnemer).
 • Het aanvraagtijdvak voor kalenderjaar 2020 is geopend van 1 maart tot 31 juli 2020.
voorwaarden
 • Bij de vormgeving van het programma zijn ten minste één basisschool en één middelbare school betrokken
 • Een vestiging van een school kan per aanvraagronde aan één doorstroomprogramma tegelijkertijd deelnemen
 • Ten minste 100 klokuren worden aan de leerling besteed verdeeld over het laatste half jaar van groep 8 en de eerste helft van leerjaar 1 van het VO
 • Onderbouwing van prognose van het aantal deelnemers en omschrijving van hoe deze zijn geselecteerd
 • Scholen zijn vrij in het bepalen van de inhoud van het programma, er moet in elk geval worden ingezet op: kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de overgang naar het VO, de randvoorwaarden die nodig zijn om in het VO tot leren te komen en het verbeteren van de ouderbetrokkenheid.

Inhoudelijke criteria

Binnen een project Doorstroomprogramma PO-VO moet worden ingezet op vier verschillende inhoudelijke lijnen:

 1. Cognitieve lijn (zet in op het versterken van cognitieve vaardigheden zoals rekenen)
 2. Lijn voor het versterken van taal- en leesvaardigheden
 3. Metacognitieve lijn (zet in op het versterken van vaardigheden zoals zelfvertrouwen, werkhouding, motivatie, planning en samenwerken)
 4. Lijn gericht op omgevingsfactoren en thuissituatie (focus op een geschikte plek voor leerlingen om huiswerk te maken en vergroten van de ondersteuning die een leerling van huis uit ervaart)

De voordelen van Aavas subsidieadvies

Aavas heeft meerdere samenwerkingsverbanden succesvol ondersteund bij het schrijven van het projectplan en het opstellen van de begroting. Ook uw school kunnen we met onze opgebouwde expertise ondersteunen bij een gedegen projectaanvraag die voldoet aan alle vereisten

Door de extra controle van Aavas bent u zeker van een juiste verantwoording en dus de maximale subsidie

Aavas werkt op basis van ‘no-cure / no-pay’, hierdoor loopt u geen financieel risico

U kunt gebruik maken van de helpdesk van Aavas voor al uw vragen

Heldere communicatie

Meer informatie?

Vul dan ons  contactformulier in, of neem rechtstreeks contact op met:

Dennis Kingma