Subsidie Doorstroom PO-VO

Het Actieplan Gelijke Kansen stelt geld beschikbaar om leerlingen te ondersteunen bij hun overgang van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs.

Doel van de regeling

Onderwijskansen van kinderen van lager en hoger opgeleide ouders lopen verder uit elkaar. Leerlingen van laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoets-score gemiddeld een lager schooladvies dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders. Ook blijken leerlingen van laagopgeleide ouders minder goed te presteren in het VO.

Het Actieplan Gelijke Kansen stelt geld beschikbaar voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het PO naar het VO verbeteren. Doelgroep van de doorstroomprogramma’s zijn (toekomstige) voortgezet onderwijs leerlingen die op een hoger niveau kunnen instromen of presteren in het voortgezet onderwijs dan ze tot nu toe laten zien, maar door omgevingsfactoren buiten de school of door de thuissituatie niet of minder vanzelfsprekend dan hun klasgenoten ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben die nodig zijn om dit niveau te realiseren.

Goed om te weten

  • De subsidie kan worden aangevraagd door het bevoegd gezag van een betrokken school in het primair of voortgezet onderwijs.
  • Per aanvraag is voor maximaal 124 deelnemers subsidie beschikbaar tot een maximumbedrag van € 124.000 (€ 1.000 per deelnemer).
  • Het aanvraagtijdvak voor kalenderjaar 2023 is geopend van 20 februari tot en met 30 april 2023.


Voorwaarden

  • Bij de vormgeving van het programma zijn ten minste één school binnen het primair onderwijs (basisschool) en één voortgezet onderwijs school betrokken.
  • Er geldt een maximaal aantal doorstroomprogramma’s per school (scholen in het VO mogen maximaal aan 2 programma’s deelnemen, scholen in het PO mogen aan 1 programma deelnemen).
  • Ten minste 100 klokuren worden aan de leerling besteed verdeeld over het laatste half jaar van groep 8 en de eerste helft van leerjaar 1 van het VO.
  • Onderbouwing van prognose van het aantal deelnemers en omschrijving van hoe deze zijn geselecteerd.


Inhoudelijke criteria

Scholen zijn vrij in het bepalen van de inhoud van het programma, er moet in elk geval worden ingezet op: kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de overgang naar het VO, de randvoorwaarden die nodig zijn om in het VO tot leren te komen en het verbeteren van de ouderbetrokkenheid. 

Binnen een project Doorstroomprogramma PO-VO moet worden ingezet op minimaal twee van de drie verschillende inhoudelijke lijnen:

  • Cognitieve lijn (zet in op het versterken van cognitieve vaardigheden zoals taal- en leesvaardigheden, rekenen).
  • Metacognitieve lijn (zet in op het versterken van vaardigheden zoals zelfstandig werken, effectieve werkhouding, zelfvertrouwen, motivatie, planning en samenwerken).
  • Lijn gericht op omgevingsfactoren buiten de klas en gericht op de thuissituatie (focus op een geschikte plek voor leerlingen om huiswerk te maken, het vergroten van ouderbetrokkenheid, het versterken van sociale vaardigheden, het begeleiden bij de schoolkeuze, brede loopbaanoriëntatie).


De voordelen van Aavas subsidieadvies

Aavas werkt op basis van ‘no-cure / no pay’, hierdoor loopt u geen financieel risico

Door de extra controle van Aavas bent u zeker van een juiste verantwoording en dus de maximale subsidie

U kunt gebruik maken van de helpdesk van Aavas voor al uw vragen

Deskundig en betrokken personeel

Meer informatie?

Vul dan ons contactformulier in, of neem rechtstreeks contact op met:

Dennis Kingma