Subsidieregeling REACT-EU

Door de uitbraak van het Corona virus heeft de Europese Commissie een herstelfonds opgericht. Gemeenten en pro/vso scholen kunnen de subsidie aanvragen om de impact van het virus te beperken. 

Vanuit dit herstelfonds ontvangt Nederland een totaal subsidiebedrag van € 175 miljoen. Nederland heeft ervoor gekozen om de middelen uit het herstelfonds op een vergelijkbare wijze als de ESF projecten uit de periode 2014-2020 in te zetten en maakt hierbij gebruik van de bestaande infrastructuur middels de 35 arbeidsmarktregio’s.

Doel van de regeling

Met de inzet van de REACT-EU middelen wordt beoogd de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt te beperken. De subsidie kan worden ingezet voor de volgende doelgroepen:

 • Leerlingen van het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs
 • Jongeren t/m 27 jaar
 • Statushouders
 • UItkeringsgerechtigden
 • Arbeidsbelemmerden
 • Niet-uitkeringsontvangers (Nuggers)
 • Zelfstandig ondernemers
 • Werkenden

Goed om te weten

 • De subsidie kan worden aangevraagd door de 35 arbeidsmarktregio’s
 • De subsidie bedraagt maximaal 75% van de projectkosten, aanvragers dragen zelf zorg voor 25% cofinanciering
 • De aanvraagtijdvakken zijn geopend van april t/m mei 2021
 • Per arbeidsmarktregio kunnen 3 subsidieaanvragen worden ingediend:

Aanvraag 1: Doelgroep pro/vso met looptijd 01-08-2020 t/m 31-07-2021
Aanvraag 2: Doelgroep pro/vso met looptijd 01-08-2021 t/m 31-07-2021
Aanvraag 3: Overige doelgroepen met looptijd 01-02-2020 t/m 31-12-2023

Subsidiebudget

Er is in totaal € 175 miljoen beschikbaar binnen de regeling, het budget is als volgt verdeeld:

 • Beschikbare subsidie voor doelgroep pro/vso € 41,5 miljoen
 • Beschikbare subsidie voor overige doelgroepen € 133,5 miljoen

Subsidiabele kosten

De subsidiabele kosten bestaan uit:

 • Voor doelgroep pro/vso wordt gewerkt met een standaard kostprijs van € 1.720 per deelnemer, mits voldaan wordt aan de administratieve voorwaarden
 • Voor de overige doelgroepen bestaan de subsidiabele kosten uit personeelskosten en externe kosten gericht op directe activiteiten (begeleiding/ondersteuning deelnemers)

De voordelen van Aavas subsidieadvies

Begeleiding van subsidieaanvraag tot eindbeschikking

Aavas maakt gebruik van digitale autorisatie, dit voorkomt een papieren rompslomp

Eenduidige administratie, omdat alle partners dezelfde formats gebruiken

Real time inzage in de projectvoortgang

Meer informatie?

Vul dan ons contactformulier in, of neem rechtstreeks contact op met:

Tommy Lammerink