Posts in admin

Komend weekend is op NPO 2 de documentaire ‘IK BIN PRO’ te zien van Omrop Fryslân. […]
De niet benutte gelden uit het eerste tijdvak van de ESF regeling 2014-2020 worden herverdeeld naar […]
De veranderingen op de arbeidsmarkt zijn van invloed op de benodigde kennis en vaardigheden van werkenden. […]
Het is voor scholen in het voortgezet onderwijs mogelijk om subsidie te ontvangen voor activiteiten op […]
Terwijl de overheid alles in het werk stelt om Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis […]
Ambitieuze en vernieuwende leraren kunnen ondersteuning krijgen vanuit het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF).  LOF richt zich […]
PRO en VSO scholen kunnen in de kalenderjaren 2019 en 2020 geen ESF subsidie meer aanvragen. […]
Via de subsidieregeling Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het […]
Nagenoeg alle scholieren en studenten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen gratis […]