Besturen in het voortgezet speciaal onderwijs hebben tot 1 oktober de tijd om extra salaris aan te vragen voor leraren die lesgeven in het deel van het VSO dat opleidt tot een diploma voortgezet onderwijs. Controleer dus of je bestuur die aanvraag inderdaad doet, zodat je geen geld misloopt!

In het convenant aanpak lerarentekort van 1 november 2019 is ruim 16 miljoen euro opgenomen voor de beloning van leraren in het voortgezet speciaal onderwijs die les geven aan leerlingen met een uitstroomprofiel voor het vervolgonderwijs. Deze leraren geven les op het niveau van het voortgezet onderwijs, maar worden betaald volgens de cao voor het basisonderwijs.