Scholen konden in 2 aanvraagtijdvakken subsidie aanvragen voor het inhalen van leerachterstanden als gevolg van de sluiting van scholen door corona. In totaal was hiervoor 244 miljoen euro beschikbaar gesteld. Alle aanvragen in het eerste aanvraagtijdvak waren voor de zomervakantie reeds gehonoreerd. Het subsidieplafond van het tweede aanvraagtijdvak is overschreden. Naar aanleiding hiervan is overleg gevoerd met het Ministerie. Het Ministerie stelt nu 38 miljoen extra beschikbaar voor scholen, zodat ook alle aanvragen uit het tweede aanvraagtijdvak gehonoreerd kunnen worden!

Aanpak

De subsidie kan worden ingezet voor bijvoorbeeld bijlessen, ‘herfstscholen’ en andere inhaalprogramma’s. In totaal kunnen hiermee meer dan 300.000 leerlingen en mbo-studenten geholpen worden. Scholen kijken wat hun leerlingen nodig hebben en welke aanpak daar het beste bij past. Ze kunnen ervoor kiezen om dit uit te besteden, zoals ook bij zomerscholen niet ongebruikelijk is. Daarnaast spant het onderwijs zich in om nieuwe achterstanden te voorkomen.

Wijzigingen 1e aanvraagtijdvak

De looptijd van projecten uit het 1e aanvraagtijdvak was in eerste instantie van 1 juli 2020 t/m 31 december 2020. Gezien de actuele situatie rondom het Corona virus is de looptijd van projecten uit het eerste aanvraagtijdvak verlengd t/m 31 augustus 2020. Aanvragers hebben zo meer ruimte om het inhaalprogramma uit te voeren en de kosten te kunnen verantwoorden.

Praktische tips

Schoolbesturen die meer dan € 125.000 subsidie ontvangen in het kader van het inhaalprogramma, moeten achteraf financiële verantwoording overleggen. Het deel van de subsidie dat niet verantwoord kan worden, moet worden terugbetaald. Heeft u vragen over de verantwoording, of wilt u hierover praktische tips ontvangen? Neem dan contact op met Tommy Lammerink via tlammerink@aavas.nl of vul het contactformulier in.