De subsidieregeling SLIM (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In MKB-ondernemingen heeft als doel om werkgevers in het MKB te stimuleren om meer in te zetten op een leven lang ontwikkelen in hun organisatie. Er is maximaal € 25.000 subsidie per jaar beschikbaar voor MKB bedrijven. Aanvragen kunnen van 1 september tot en met 30 september worden ingediend en dienen vergezeld te zijn van een activiteitenplan en een begroting.

Naast subsidie voor initiatieven gericht op leven lang ontwikkelen van werknemers is er een maximale subsidie van € 2.700 beschikbaar voor het aanbieden van een praktijkleerplaats ten behoeve van een beroepsopleiding derde leerweg (geen BOL of BBL) bij een erkend leerbedrijf.

Aavas biedt samen met verschillende partners een totaaloplossing aan op het gebied van SLIM subsidie Leven Lang Ontwikkelen voor bedrijven.