Scholen voor Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs krijgen in het schooljaar 2020-2021 extra subsidie voor de begeleiding van leerlingen naar werk of vervolgonderwijs. In totaal is hiervoor € 17 miljoen beschikbaar! De helft hiervan betreft nationaal geld uit de regeling Impuls Baankansen, aanvullend is nog eens € 8,5 miljoen vrij gekomen vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Graag informeren wij u nader over ESF 2020-2021 specifiek voor VSO/PRO:

  1. De extra aanvraagronde voor ESF 2020-2021 was opengesteld van 1 juni 2020 tot en met 31 juli 2020.
  2. Het budget van 8,5 miljoen is verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s. In deze tabel staat het subsidieplafond per AMR.
  3. De aanvraag is via de centrumgemeente ingediend bij het Ministerie SZW.
  4. Subsidiabele activiteiten zijn: stagebegeleiding, branchecursussen, jobcoaching, leerwerkbedrijf (praktijkvakken)
  5. Kostenvereenvoudiging: afrekening op basis van een vaste prijs per leerling per schooljaar (€ 1.720). Deze vaste prijs is ter dekking van de kosten van de subsidiabele activiteiten en de kosten van het beheer van het project. Van deze € 1.720 kosten per deelnemer ontvangt een school 50% subsidie vanuit ESF 2020-2021. De andere 50% van de projectkosten kan gedekt worden door middelen uit Impuls Baankansen.

Aavas richt de projectadministratie zo eenvoudig als mogelijk in en draagt zorg voor een uitstekende realisatie. Indien ook uw school gebruik wil maken van de expertise van Aavas subsidieadvies, neem dan vrijblijvend contact op met Robert Vreijsen, rvreijsen@aavas.nl