Posts in admin

Via de subsidieregeling Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het […]
Nagenoeg alle scholieren en studenten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen gratis […]
In het MKB ontbreekt het regelmatig aan tijd, geld, kennis of capaciteit om zich te richten […]
In aanloop naar het landelijk meerjarig programma Cultuurparticipatie dat in 2021 zal starten is het Fonds […]
Staatssecretaris Tamara van Ark wil mensen met een beperking met een reeks van nieuwe maatregelen verder […]
In 2021 gaat er een nieuwe programmeringsperiode voor het Europees Sociaal Fonds (ESF+) van start. Deze […]
De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding […]
Vanaf 22 januari 2020 is op Omrop Fryslân de tv-documentaireserie ‘Ik bin PRO’ te volgen. Iedere […]
Impuls Baankansen 2019 krijgt een vervolg. Er komt wederom extra geld voor PRO en VSO scholen […]