De veranderingen op de arbeidsmarkt zijn van invloed op de benodigde kennis en vaardigheden van werkenden. Daarom kan bijscholing of omscholing van werknemers of van werkzoekenden hard nodig zijn. Het aanbieden van een Praktijkleerplaats in je bedrijf voor het behalen van een mbo-diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring in de derde leerweg kan dan een manier zijn om hierin te voorzien.

Als ondernemer kun je een tegemoetkoming krijgen in de kosten die je maakt voor het bieden van een praktijkleerplaats ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg (geen BOL of BBL) bij een erkend leerbedrijf.

De derde leerweg is een opleidingstraject zonder wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur. Zo’n traject kan leiden tot een mbo-diploma, een mbo-certificaat of een praktijkverklaring. Dit brengt veel flexibiliteit met zich mee en biedt tegelijkertijd kansen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, omdat ze bijvoorbeeld geen startkwalificatie bezitten. De regeling is aantrekkelijk voor volwassenen, omdat het ruimte biedt voor de verkorting van de opleiding voor medewerkers die al de nodige werkervaring hebben.

Hoogte subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 2.700 per stageplek per schooljaar. Indien de stage minder dan 40 weken duurt wordt de subsidie naar rato toegekend. Voor deze subsidie dient een voor de start van het traject een aanvraag ingediend te worden. Het eerstvolgende aanvraagtijdvak is geopend van 1 september t/m 30 september 2020.

Administratie

Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor het aanbieden van een praktijkleerplaats in de 3e leerweg moet een administratie worden bijgehouden. De administratie bestaat uit de volgende documentatie:

  • Een door alle partijen getekende praktijkleerovereenkomst
  • Een aanwezigheidsregistratie van de stagiair tijdens de stageperiode
  • Een stagebeoordeling of kopie beroepspraktijkvorming werkboek
  • Een kopie van het behaalde diploma (indien van toepassing)