Het is voor scholen in het voortgezet onderwijs mogelijk om subsidie te ontvangen voor activiteiten op het gebied van internationale ontwikkeling van leerlingen. De overheid wil dat leerlingen in Nederland het onderwijs ‘internationaal competent’ verlaten zodat zij klaar zijn voor de huidige internationale samenleving waarin online contact en de Engelse taal een belangrijke rol spelen.

Dus is uw school bezig met het ontwikkelen van leerlingen op het gebied van internationale oriëntatie, kennis en communicatie? Omvat het lesprogramma activiteiten gericht op het verwerven van internationale competenties? En maakt u kosten voor de aanschaf en ontwikkeling van lesmateriaal, nascholing van het lerarenteam, internationale gastsprekers of inhuur van kennisexperts voor een doorlopende leerlijn? Mogelijk komt uw school dan in aanmerking voor financiële ondersteuning voor de uitvoering van deze activiteiten.

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie moeten gericht zijn op en onderdeel uitmaken van het lesprogramma.

Denk hierbij aan internationaliserende onderwijsconcepten zoals:

  • Tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs
  • Europa als Leeromgeving op School – internationale leerroute voor het voortgezet onderwijs
  • Overige internationaliserende onderwijsconcepten in het schoolbeleid

Het bedrag van een aanvraag voor de uitvoering van één van deze activiteiten kan voor een instelling in het primair of voortgezet onderwijs oplopen tot € 10.000. Een bevoegd gezag met maximaal 10 onderwijsinstellingen kan tot € 20.000 ontvangen. Graag helpen wij u om de mogelijkheden op dit gebied te verkennen en de subsidievoorwaarden met u door te bespreken. Mocht u interesse hebben in deze regeling, neemt u dan gerust contact op met één van onze subsidieadviseurs.