De niet benutte gelden uit het eerste tijdvak van de ESF regeling 2014-2020 worden herverdeeld naar arbeidsmarktregio’s met een overrealisatie.  Uitvoering van Beleid is momenteel bezig de laatste hand te leggen aan de onderliggende berekeningen. Vervolgens worden de regio’s die aanvullende subsidie ontvangen bericht.

De regio’s waar Aavas de scholen heeft begeleid, kunnen binnenkort dus nog een mooi bericht ontvangen!