Een watertap op een schoolplein is praktisch en lekker voor leerlingen. Vooral met warm weer is het een superhandige manier om heel gezond even iets te kunnen drinken en dan snel verder te gaan met spelen of sporten.

Naast po scholen kunnen komend schooljaar ook vo- en mbo-scholen subsidie aanvragen om watertappunten in hun schoolgebouw of op hun schoolplein te laten installeren. Voor de volledige regeling is er 2 miljoen euro beschikbaar die voortkomt uit het Nationaal Preventieakkoord. De verwachting is dat het in totaal tot zo’n 1000 watertappunten leidt. Voor de aanschaf, aanleg en onderhoud van één of twee watertappunten. krijgen scholen driekwart van de kosten, met een maximum bedrag van € 2.000 vergoed. Het overige moeten scholen zelf vergoeden.

De subsidieregeling watertappunten wordt uitgevoerd door Gezonde School en JOGG. Lees meer over de Subsidieregeling watertappunten.