Posts in admin

Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en […]
Het kabinet heeft het Nationaal Programma Onderwijs gepresenteerd in een brief die op 23 maart jl. […]
Jaarlijks blijft gemiddeld zo’n 5 à 6 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zitten. […]
Heeft u in het schooljaar 2020-2021 stagiaires? Vraag eenvoudig subsidie aan en start met het aanvraagformulier […]
In het MKB ontbreekt het regelmatig aan tijd, geld, kennis of capaciteit om zich te richten […]
Door de uitbraak van het Corona virus heeft de Europese Commissie een herstelfonds in het leven […]
Om onderwijs op afstand goed te kunnen volgen is een goede internetverbinding noodzakelijk. Dit is echter […]
Van 1 februari tot en met 30 april is het weer mogelijk om subsidie aan te […]
De provincie Overijssel komt met twee nieuwe regelingen om jongeren een goede start te kunnen geven […]