Samen met onze partners Rightstyle en Leonie Rutten heeft Aavas voor diverse opdrachtgevers succesvol de SLIM subsidie aangevraagd in de aanvraagronde maart 2021. Wij hebben gezorgd voor een gedegen aanvraag met een activiteitenverslag en goede projectbegroting.

De subsidieregeling SLIM (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In MKB-ondernemingen) heeft als doel om werkgevers in het MKB te stimuleren om meer in te zetten op een leven lang ontwikkelen in hun organisatie. De subsidie vergoedt een deel van de projectkosten (maximaal 80% bij kleine MKB ondernemingen en 60% bij overige MKB ondernemingen). Denk hierbij aan loonkosten van interne medewerkers of inhuur van een extern deskundige bij uitvoering van de projectactiviteiten.

Naast subsidie voor initiatieven gericht op leven lang ontwikkelen van werknemers is er een maximale subsidie van € 2.700 beschikbaar voor het aanbieden van een praktijkleerplaats ten behoeve van een beroepsopleiding derde leerweg (geen BOL of BBL) bij een erkend leerbedrijf.

In september 2021 wordt de volgende aanvraagronde opengesteld voor MKB-ondernemingen. Wilt u ook succesvol subsidie voor deze regeling aanvragen? Neem dan contact met ons op. Samen met onze partners kunnen wij u volledig ontlasten bij uitvoering van de subsidieregeling. Lees hier meer over de regeling, onze partners en de dienstverlening van Aavas.