Van 15 april tot en met 2 mei 2021 konden scholen en instellingen subsidie aanvragen voor de regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs (IOP). Alle ingediende aanvragen voor dit 4e aanvraagtijdvak (looptijd van 14 juni 2021 t/m 31 december 2021) zijn gehonoreerd. Dat betekent dat alle instellingen die een aanvraag hebben ingediend voor dit tijdvak de subsidie ontvangen om de activiteiten vermeld in de aanvraag uit te voeren. Goed nieuws dus!

Deze subsidie is bedoeld om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis en de regeling geldt voor basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie.

Omdat de subsidieplafonds nog niet bereikt zijn, wordt er ook een nieuw tijdvak geopend. Dit 5e aanvraagtijdvak loopt van 1 juni t/m 13 juni 2021. Ook voor deze aanvraag dienen de activiteiten in de periode 14 juni 2021 t/m 31 december 2021 uitgevoerd te worden. Er kan bijvoorbeeld ingezet worden op extra onderwijsuren naast de gewone lesuren of op het organiseren van programma’s in de zomervakantie, in de weekenden of in de herfstvakantie. Mbo-instellingen kunnen nog meer begeleiding bieden aan studenten bij het vinden van een stageplek.
Voor materiële vaste activa, zoals laptops en andere elektronische apparaten, komen alleen de afschrijvingskosten gedurende de activiteitenperiode in aanmerking voor subsidie. U mag de afschrijvingswaarde van de duur van het programma financieren.

Mocht u meer informatie willen of ondersteuning nodig hebben neem dan contact met ons op.