In verband met de uitbraak COVID-19 pandemie is minister Slob voornemens om de uitvoerende techniekregio’s extra tijd en ruimte te geven om de plannen zo goed mogelijk ten uitvoer te kunnen brengen. Hiervoor is hij voornemens om de subsidieregeling op 3 punten aan te passen:

  1. De 1e voortgangsrapportage dient uiterlijk 1 november 2021 in plaats van 1 oktober ingediend te worden. De periode van de verantwoording blijft hetzelfde.
  2. De programmaduur wordt verlengd tot 1 augustus 2024. Er wordt hiermee extra tijd gegeven om diverse onderdelen van de plannen (alsnog) uit te kunnen voeren.
  3. Omdat de subsidieperiode verlengd wordt dient het eindverslag en eindverantwoording uiterlijk 1 december 2024 ingediend te worden.

Op basis van de aangeleverde voortgangsrapportages wordt bepaald hoe de middelen bestemd voor een duurzaam en doelmatig aanbod van technisch vmbo van hoge kwaliteit vanaf 2024 worden ingezet. In de loop van 2022 worden de deelnemende regio’s hierover verder geïnformeerd.

Wilt u weten welke consequenties dit heeft voor uw project of wilt u meer informatie over de regeling en dienstverlening van Aavas. Kijk op onze STO informatiepagina of neem contact met ons op