Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie kunnen subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis. Dit geldt ook voor scholen die reeds eerder deze subsidie hebben aangevraagd!

Het inhalen van de achterstanden kan bijvoorbeeld in de vorm van extra onderwijsuren naast de gewone lesuren. Of door het organiseren van programma’s in de zomervakantie, in de weekenden of in de herfstvakantie. Ook kunnen mbo-instellingen nog meer begeleiding bieden aan studenten bij het vinden van een stageplek.

Een inhaal- en ondersteuningsprogramma bestaat uit gemiddeld ten minste 25 uur per leerling. Dit betreft een verplichting voor het aanbod, geen aanwezigheidsplicht voor de leerling. Verder gaat het om een gemiddelde per school of instelling, zodat kan worden voorzien in maatwerk per (groep van) leerlingen. Let op: voor projecten die zijn aangevraagd in 2020 blijft het gemiddelde van 30 uur per leerling ongewijzigd.

De verdere voorwaarden zijn:

  • De looptijd van de aanvragen betreft 14 juni 2021 t/m 31 december 2021
  • De maximale subsidie bedraagt € 900 per leerling, er kan voor maximaal 10% van het aantal ingeschreven leerlingen subsidie worden aangevraagd (voor scholen in achterstandsregio’s bedraagt het percentage 20%)
  • De subsidieaanvraag moet uiterlijk 2 mei 2021 zijn ingediend.

Aavas kan voor u de gehele subsidieaanvraag en -verantwoording verzorgen! Meer informatie? Neem dan contact met ons op.