Nieuwsberichten

In het MKB ontbreekt het regelmatig aan tijd, geld, kennis of capaciteit om zich te richten […]
De Corona crisis raakt de economie hard. En daarmee staat de beschikbaarheid van stages en leerbanen […]
In verband met de uitbraak COVID-19 pandemie is minister Slob voornemens om de uitvoerende techniekregio’s extra […]
Van 15 april tot en met 2 mei 2021 konden scholen en instellingen subsidie aanvragen voor […]
Samen met onze partners Rightstyle en Leonie Rutten heeft Aavas voor diverse opdrachtgevers succesvol de SLIM […]
Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en […]
Het kabinet heeft het Nationaal Programma Onderwijs gepresenteerd in een brief die op 23 maart jl. […]
Jaarlijks blijft gemiddeld zo’n 5 à 6 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zitten. […]
Heeft u in het schooljaar 2020-2021 stagiaires? Vraag eenvoudig subsidie aan en start met het aanvraagformulier […]