Nieuwsberichten

Om onderwijs op afstand goed te kunnen volgen is een goede internetverbinding noodzakelijk. Dit is echter […]
Van 1 februari tot en met 30 april is het weer mogelijk om subsidie aan te […]
De provincie Overijssel komt met twee nieuwe regelingen om jongeren een goede start te kunnen geven […]
Van 1 januari tot en met 29 februari is het weer mogelijk voor scholen, kinderdagverblijven en […]
School- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de onderwijskwaliteit. Schoolleiders en leraren vinden niet altijd tijd, budget […]
Het kabinet trekt nog eens 15 miljoen euro uit om leerlingen in het primair en voortgezet […]
Tussen 4 januari en 30 juni 2021 kunnen scholen via de gemeente een subsidieaanvraag indienen voor […]
Het kabinet trekt 210 miljoen euro uit waarmee basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen extra hulp kunnen […]
Onlangs hebben de EU lidstaten overeenstemming bereikt over de hoogte van het nieuwe ESF+ budget (Europees […]