Nieuwsberichten

Scholen konden in 2 aanvraagtijdvakken subsidie aanvragen voor het inhalen van leerachterstanden als gevolg van de […]
Besturen in het voortgezet speciaal onderwijs hebben tot 1 oktober de tijd om extra salaris aan […]
Vanaf 2021 worden verschillende sociale fondsen gebundeld tot één groot fonds, het  zogenaamde ESF+ programma. De […]
Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en […]
De subsidieregeling SLIM (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In MKB-ondernemingen heeft als doel om werkgevers in het […]
Scholen voor Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs krijgen in het schooljaar 2020-2021 extra subsidie voor de […]
Deze regeling is bedoeld voor de aanpak van leerlingendaling in het voortgezet onderwijs. Voor deze regeling […]
De landelijke aanpak van het lerarentekort staat ondertussen niet stil. De lerarenopleidingen spelen hierin een cruciale […]
Een watertap op een schoolplein is praktisch en lekker voor leerlingen. Vooral met warm weer is […]