Nieuwsberichten

Voor het schooljaar 2022-2023 kunnen PrO en VSO scholen uit het nieuwe Europees Sociaal Fonds+ subsidie […]
Dat kan! Steeds meer organisaties willen namelijk dat wij hen ondersteunen bij het verwerven en verantwoorden […]
Elk jaar blijven gemiddeld tussen de 5 en 6 procent van leerlingen in het voortgezet onderwijs […]
Vanaf volgend schooljaar zijn basisscholen wettelijk verplicht om minimaal twee lesuren per week bewegingsonderwijs te geven, […]
Vanwege de coronacrisis is kansenongelijkheid in het onderwijs toegenomen. Het doel van deze subsidie is om […]
Wilt u het cultuuronderwijs in PRO, VSO of het VMBO verstevigen? Vraag dan nu de Subsidie […]
Tel mee met Taal is een actieprogramma voor activiteiten die laaggeletterdheid van werknemers en van ouders […]
In het MKB ontbreekt het regelmatig aan tijd, geld, kennis of capaciteit om zich te richten […]
De subsidie Praktijkleren is uitgebreid met de opleiding MBO derde leerweg. Het doel van deze regeling […]