Er komt een extra aanvraagronde van de subsidieregeling heterogene brugklassen. Het doel van deze subsidie is om middelbare scholen te stimuleren hun brugklassen zo in te richten dat leerlingen met verschillende basisschooladviezen bij elkaar in de klas zitten. Zo krijgen leerlingen in de eerste leerjaren van de middelbare school meer tijd om op het voor hen beste passende niveau te komen.

De subsidieregeling is een tegemoetkoming in deze transitiekosten. De omschakeling van homogene naar heterogene brugklassen vraagt iets van de inrichting van het onderwijs. Het kan iets betekenen voor praktische zaken als roosters, maar vraagt ook iets van docenten: er is meer differentiatie nodig in de klas. Ook zullen niet alle lesmethodes toegesneden zijn op deze manier van werken. Het kan dus zijn dat de leerstof opnieuw moet worden bekeken. Ook is van belang dat ouders goed worden betrokken bij de omschakeling. Al deze activiteiten kosten tijd en dus geld.

Vestigingen die deze subsidie nog niet eerder hebben ontvangen, kunnen de subsidie van 21 augustus tot en met 22 september 2023 aanvragen bij DUS-I. Het aanvraagformulier is vanaf 21 augustus 2023 beschikbaar, Per vestiging is € 100.000 beschikbaar.

Belangrijke voorwaarden

 1. U vraagt deze subsidie per vestiging aan.
 2. De vestiging waarvoor u subsidie aanvraagt, heeft een licentie om een brugklas aan te bieden.
 3. U kunt gedurende het schooljaar 2023/2024 voorbereiden.
 4. Vanaf schooljaar 2023/2024, maar uiterlijk in het schooljaar 2025/2026 moet uw school een of meer heterogene brugklassen aanbieden, verbreed, verlengd of verbeterd hebben. Dit moet u opnemen in het schoolplan en als openbare informatie plaatsen.
 5. De activiteitenperiode loopt tot 1 januari 2027. Betreft de implementatie van heterogene brugklassen in de schooljaren 2023/2024, 2024/2025 en/of 2025/2026.
 6. U mag de subsidie inzetten voor de kosten die worden gemaakt voor het formuleren van beleid, het opstellen van een plan en het treffen van maatregelen voor:
  • de introductie van een of meerdere heterogene brugklassen (niet van toepassing op Praktijkonderwijs);
  • de verlenging van een of meerdere bestaande heterogene brugklassen tot twee of drie leerjaren;
  • de verbreding van een of meerdere bestaande heterogene brugklassen met een extra schoolsoort of leerweg;
  • de doorontwikkeling en verbetering van een of meerdere heterogene brugklassen;
  • een combinatie van bovenstaande activiteiten.
 7. U stuurt aan DUS-I uiterlijk 1 november 2025 een voortgangsrapportage via een digitaal formulier. Alle toegekende scholen krijgen ruim van tevoren bericht zodra het formulier beschikbaar is.
 8. Er is een Meldingsplicht bij wijzigingen. Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit melden aan DUS-I. Let op: DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.
 9. Heeft u subsidie voor heterogene brugklassen ontvangen? Dan moet u deze achteraf financieel verantwoorden. De verantwoording verloopt via de jaarverslaglegging, met model G1 volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of de Regeling jaarverslaggeving onderwijs BES.

Nieuwe subsidieregeling vanaf 2024

Deze extra aanvraagronde loopt vooruit  op een nieuwe subsidieregeling om het aanbod van heterogene brugklassen uit te breiden en te verbeteren. Deze subsidie komt beschikbaar vanaf 2024. Meer informatie over de nieuwe regeling volgt zo snel mogelijk.

Geef alvast uw interesse aan bij één van onze adviseurs. Gezamenlijk kunnen we dan bekijken wat de te nemen stappen zijn om de subsidieaanvraag op tijd in te kunnen dienen.