De huidige subsidieregeling Praktijkleren wordt met 1 schooljaar verlengd tot en met 31 juli 2023. Dat betekent dat ook in het schooljaar 2022-2023 subsidie beschikbaar is voor bedrijven die stage- en werkplekken aanbieden. Bedrijven die een stageplaats bieden kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen van maximaal € 2.700 per stageplek. Aanvragen kunnen ingediend worden na afloop van het traject of na afloop van het schooljaar 2022-2023.

Wil je weten aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie? Op de website van 123praktijkleren.nl vindt je alle informatie. Daar kun je de subsidie ook in 3 eenvoudige stappen aanvragen. Meldt je nu vast aan dan nemen de adviseurs van 123praktijkleren contact met je op om de administratieve verplichtingen door te nemen.

In 2022 vindt in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatie van de regeling plaats. Mede op basis van deze uitkomsten hiervan beslist het ministerie over eventuele voortzetting van de regeling na het schooljaar 2022-2023.