Voor het schooljaar 2022-2023 kunnen PrO en VSO scholen uit het nieuwe Europees Sociaal Fonds+ subsidie aanvragen voor de arbeidstoeleiding van haar leerlingen. De aanvraagronde voor het komende schooljaar wordt opengesteld vanaf 16 mei tot en met 1 juli 2022.

Goed om te weten:

  • De subsidie dient aangevraagd te worden door de 35 arbeidsmarktregio’s en dient altijd via de centrumgemeente te worden ingediend.
  • Het totale beschikbare budget voor schooljaar 2022-2023 bedraagt € 15 miljoen. De verdeling per arbeidsmarktregio vindt u in de regelgeving.
  • Het subsidiepercentage bedraagt 40%.
  • De subsidie kan aangevraagd worden voor de activiteiten stage- werkplekleren, branchegerichte cursussen, jobcoaching en training in het leerwerkbedrijf.
  • De subsidieaanvraag en subsidieadministratie gelijk zal blijven aan de huidige opzet. De vereenvoudigde verantwoording met een standaardkostprijs per deelnemer blijft gehandhaafd. De standaardkostprijs per leerling wordt gelijk aan € 1.788 per deelnemer.
  • De deelnemer dient minimaal 9 maanden van het betreffende schooljaar onderwijs te hebben genoten op een school in het voortgezet speciaal onderwijs dan wel het praktijkonderwijs.
  • Aavas subsidieadvies kan de wijze van verantwoorden, zoals toegepast in de afgelopen 2 schooljaren handhaven. Aavas heeft namelijk bij de reeds gecontroleerde pro-vso projecten van schooljaar 2020-2021 telkens de maximale subsidie van 100% behaald.

Neem contact met ons op indien u geïnteresseerd bent in deze subsidie en indien u wilt weten of u en uw school in aanmerking komt voor deelname. Met onze ruime ervaring in meer dan 20 arbeidsmarktregio’s kunnen wij u helpen bij het schrijven van een gedegen aanvraag en bij verantwoording van de kosten. Wij nemen u hierbij zoveel mogelijk werk uit handen, zodat u zich kunt blijven concentreren op de dagelijkse werkzaamheden binnen uw school.