Het bieden van gelijke kansen in het onderwijs is een opdracht waar scholen iedere dag voor staan. Daarbij wordt een groot beroep gedaan op de professionaliteit en veerkracht van leraren. Om de leraren die werken op scholen met veel achterstandsleerlingen te ondersteunen is subsidie beschikbaar om deze leraren twee jaar vrij te roosteren. In de vrijgekomen tijd gaan leraren aan de slag met een coach en worden achterstandsleerlingen intensief begeleid.

Voorwaarden:

  • Scholen uit het primair of voortgezet onderwijs kunnen deze subsidie aanvragen als zij een bovengemiddelde ‘schoolweging achterstandsleerlingen’ hebben (PO scholen met een positieve achterstandscore, VO scholen met leerplusarrangement vo).
  • Scholen besteden de subsidie aan de kosten voor het vrijroosteren van leraren voor coaching van leerkrachten of intensieve begeleiding van leerlingen. Scholen kunnen de subsidie ook gebruiken voor ontwikkelactiviteiten door leraren en activiteiten gericht op onderwijsontwikkeling en innovatie voor achterstandsleerlingen.

Er kan door een bevoegd gezag maximaal €292.000 aangevraagd worden voor de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 samen. Bij de aanvraag dient een activiteitenplan en begroting meegestuurd te worden. Een aanvraag kan worden ingediend van 15 februari tot en met 31 maart 2023.

Neem contact met ons op voor meer informatie en/of u ondersteuning wenst bij het opstellen van een gedegen activiteitenplan en begroting.