Posts in Nieuwsberichten

Van 1 januari tot en met 29 februari is het weer mogelijk voor scholen, kinderdagverblijven en […]
School- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de onderwijskwaliteit. Schoolleiders en leraren vinden niet altijd tijd, budget […]
Het kabinet trekt nog eens 15 miljoen euro uit om leerlingen in het primair en voortgezet […]
Tussen 4 januari en 30 juni 2021 kunnen scholen via de gemeente een subsidieaanvraag indienen voor […]
Het kabinet trekt 210 miljoen euro uit waarmee basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen extra hulp kunnen […]
Onlangs hebben de EU lidstaten overeenstemming bereikt over de hoogte van het nieuwe ESF+ budget (Europees […]
Scholen konden in 2 aanvraagtijdvakken subsidie aanvragen voor het inhalen van leerachterstanden als gevolg van de […]
Besturen in het voortgezet speciaal onderwijs hebben tot 1 oktober de tijd om extra salaris aan […]
Vanaf 2021 worden verschillende sociale fondsen gebundeld tot één groot fonds, het  zogenaamde ESF+ programma. De […]