Posts in Nieuwsberichten

In het MKB ontbreekt het regelmatig aan tijd, geld, kennis of capaciteit om zich te richten […]
Door de uitbraak van het Corona virus heeft de Europese Commissie een herstelfonds in het leven […]
Om onderwijs op afstand goed te kunnen volgen is een goede internetverbinding noodzakelijk. Dit is echter […]
Van 1 februari tot en met 30 april is het weer mogelijk om subsidie aan te […]
De provincie Overijssel komt met twee nieuwe regelingen om jongeren een goede start te kunnen geven […]
Van 1 januari tot en met 29 februari is het weer mogelijk voor scholen, kinderdagverblijven en […]
School- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de onderwijskwaliteit. Schoolleiders en leraren vinden niet altijd tijd, budget […]
Het kabinet trekt nog eens 15 miljoen euro uit om leerlingen in het primair en voortgezet […]
Tussen 4 januari en 30 juni 2021 kunnen scholen via de gemeente een subsidieaanvraag indienen voor […]