Het is voor scholen in het voortgezet onderwijs mogelijk om subsidie te ontvangen voor activiteiten op […]
Terwijl de overheid alles in het werk stelt om Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis […]
Ambitieuze en vernieuwende leraren kunnen ondersteuning krijgen vanuit het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF).  LOF richt zich […]
PRO en VSO scholen kunnen in de kalenderjaren 2019 en 2020 geen ESF subsidie meer aanvragen. […]
Via de subsidieregeling Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het […]