Via de subsidieregeling Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. De subsidie is beschikbaar voor laagtaalvaardige ouders en laagtaalvaardige werknemers. Aanvragen kan van 1 mei 2020 tot en met 30 mei 2020.

Investeren in de (taal)vaardigheden van ouders heeft niet alleen voordelen voor de ouders zelf, maar ook voor een school of instelling. Een taalrijke thuisomgeving biedt kinderen meer kansen waardoor de kinderen zelf ook taalvaardiger worden. Daarnaast leidt het vaak tot een verbetering van de communicatie tussen de ouders en school of instelling en tot meer betrokkenheid van ouders. Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor laagtaalvaardige ouders. De subsidie is beschikbaar voor:

  • Opleidingstrajecten voor ouders met een taalniveau lager dan 2F (maximaal € 600,- per deelnemer)
    Hierbij kun je denken aan het beter leren voorlezen, training om gespreken met leraren of zorgverleners te voeren en/of training om hulp te geven bij het maken van het huiswerk van de kinderen.
  • Overige activiteiten voor laagtaalvaardige ouders (maximaal €125.000,- per aanvraag)
    Hierbij kun je denken aan het creëren van meer betrokkenheid van ouders bij de taalontwikkeling van hun kind, het versterken van de voorleescultuur in gezinnen, het ontwikkelen van lesmethoden voor ouders, het verbeteren van kennis en expertise van professionals en vrijwilligers, overige activiteiten gericht op het stimuleren van een educatief thuismilieu.

Naast de subsidie voor laagtaalvaardige ouders is er ook subsidie voor werkgevers beschikbaar. Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van haar werknemers leidt. Voor de cursussen voor laagtaalvaardige werknemers is een maximale subsidie van € 1.500,-  per opleidingstraject beschikbaar.

Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je deze ronde opnieuw subsidie aanvragen.