Nagenoeg alle scholieren en studenten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen gratis gebruik maken van digitaal lesmateriaal. Educatieve uitgeverijen stellen kosteloos licenties, als aanvulling op de gebruikte lesmethode, beschikbaar om zo scholen te ondersteunen bij het geven van les op afstand. Scholieren en studenten die nog uit papieren lesboeken werken, kunnen nu dus makkelijker thuis onderwijs volgen.

Op de website www.lesopafstand.nl kunnen scholen hierover meer informatie vinden. De website bevat stappenplannen en werkvormen voor het geven van les op afstand en werd dinsdag gelanceerd door Kennisnet in samenwerking met het ministerie van OCW en diverse onderwijsorganisaties. Scholen en mbo-instellingen worden momenteel door de leveranciers geïnformeerd hoe ze van hun digitale lesmateriaal gebruik kunnen maken.