Ambitieuze en vernieuwende leraren kunnen ondersteuning krijgen vanuit het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF).  LOF richt zich op individuele leraren die zich vanuit een eigen leerproces dienstbaar willen maken aan de duurzame ontwikkeling van het onderwijs binnen hun schoolcontext.

LOF biedt subsidie en ondersteuning aan leraren met initiatieven voor de:

  • Professionalisering van leraren
  • Ontwikkeling van het onderwijs
  • Versterking van de beroepsgroep leraren (krachtig leraarschap)

Leraren uit mbo, vo en po kunnen medio mei 2020 een LOF-aanvraag doen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Hiervoor wordt een financiële bijdrage van minimaal € 4.000 en maximaal € 30.000 beschikbaar gesteld. Hiermee kan vervanging geregeld worden waardoor u als leraar onder schooltijd aan het initiatief kan werken. Naast financiële ondersteuning ontvangt de aanvrager ook ondersteuning in de vorm van:

  • LOF Labs: verplichte leerbijeenkomsten waar deelnemers samenkomen en van elkaar leren
  • Coaching in kleine groepen door een ervaren coach
  • Podium om het initiatief met een groter publiek te delen, bijvoorbeeld het lerarencongres
  • Netwerk van gelijkgestemde collega’s